Sök

Sök

Besökaren i centrum i Försvarshögskolans ombyggda entrémiljö

Studenternas och medarbetarnas rörelsemönster och åsikter har varit rättesnöre i arbetet med att bygga om de öppna ytorna på entréplan i vår huvudbyggnad. I dagarna står allt klart för att tas i bruk men just nu gapar ytorna coronatomma. Vi lät högskoledirektören och en fotograf tjuvkika på resultatet.

– Det är riktigt roligt att se resultatet. Det blev över förväntan. Vi har både fått en säkrare men mer tillgänglig miljö som sätter användaren i centrum. I den nya receptionen har vi skapat en tydligare, mer framskjuten servicefront med helpdesk och besöksmottagning, säger Ronny Modigs när han i slutet av november besöker den nyrenoverade entrén och Anna Lindh-biblioteket som också genomgått en renovering.

Entréplan Försvarshögskolan

Foto: Anders G Warne

Person går in genom inpasseringsspärr.

Högskoledirektör Ronny Modigs provar nya entrén.

Detta är nytt

  • Helt ny vaktlokal direkt till höger innanför huvudentrén (liknande finns vid militära förband, polismyndigheten kontor etc)
  • Inpasseringsspärrar (s k speed gates). Dessa ska i normalläget stå öppna även för externa besökare.
  • Större inglasad lokal till höger innanför spärrarna som rymmer reception för våra vakter, it:s nya helpdesk. Här kommer även finnas viss service till studenter som utlämnande av tentor samt möjlighet för stödverksamheten att möta kärnverksamheten .
  • Nya soffor, stolar och bord i öppna ytan utanför biblioteket samt korridoren till höger och vänster innanför entrén.
  • Ny möblering i foajén till Sverigesalen som ska fungera för såväl rast/fika för 150 personer som informell studiemiljö då det inte är verksamhet i Sverigesalen.
  • Av tillgänglighetsskäl har konstverket med barnen flyttat och ska inom kort få en ny placering i det atrium i anslutning till receptionsrummet. Kupolen som hänger i taket ska ersättas av en lampa modell större.
  • Spikträd – två halva björkstammar från norra Uppland där nydisputerade kan spika sin avhandling.
  • Nya och fler studieplatser i biblioteket
  • Informationsdisken i biblioteket är borttagen till förmån för mer flexibel, studievänlig möblering.
  • Ny extern skyltning (klar inom kort).

Av listan kan det tyckas att det handlar om en vanlig uppfräschning av lokaler och lite nya möbler, men allt grundar sig på en gedigen analys och målet att göra en miljö som passar användarnas behov och bjuder in till interaktion. Förändringen började därför med att undersöka hur miljöerna fungerade för våra studenter och medarbetare, och även externa gäster.

User experience som metod

Arbetet inleddes förra året då en förstudie genomfördes under ledning av Anna Lindh-biblioteket med stöd av en expert med stor erfarenhet från liknande UX-projekt (user experience) där man kartlägger användares upplevelser och behov.

– Vi observerade och ritade ”kartor” över hur besökare rörde sig när de kom in i huvudbyggnaden och i biblioteket. Vi intervjuade studenter och andra. Sen började vi testa lite prototyper - ny möblering, skyltar, en digital skärm med information och studerade vilka effekter det fick och skruvade på prototyper och inredning o.s.v. säger Hanna Frank, bibliotekarie och projektledare för förstudien.

Medarbetare i UX-projektet.

Delar av UX-projektgruppen: Alex Sjöblom, it-avdelningen, Britt-Marie Falk, planeringssektionen, Hanna Goertz, inköpssektionen, Mats Öringe, Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen samt projektledare Hanna Frank från biblioteket.

Bilder av besökarnas rörelsemönster.

Förstudien pekade i korthet på att det behövs fler möjlighet att uppehålla sig på den öppna ytan, tydligare skyltning, fler studieplatser i biblioteket, flexiblare möblering och att det är bättre med ambulerande bibliotekarier istället för en fast informationsdisk.

I linje med tankarna bakom projektet ska miljön aldrig anses helt klar utan kontinuerligt utvärderas och kunna justeras efter användarnas behov och beteenden.

Efter förstudien tog konkreta planer vid och i januari i år påbörjades arkitektarbetet och i början av juni själva ombyggnationen. Som med många byggnadsprojekt har det inte varit utan utmaningar.

– Ett tämligen komplicerat projekt, säger Peter Landén, lokalförsörjningsansvarig på FHS. Jag ska inte gå in på detaljer men det uppstod ett antal utmaningar längs resans gång och därav blev det klart betydligt senare än det klardatum som var satt i början av året. Kanske tur i oturen att så många jobbat hemma samt att vi bedrivit utbildning på distans. Det hade nog blivit en del friktioner annars.

Besökaren behov och god arbetsmiljö

Han berättar att det alltid finns vissa särskilda utmaningar med en entrémiljö, såsom att betvinga elementen buller, drag och kyla för den personal som ska arbeta i en reception. För att möta både besökarens behov och skapa en god arbetsmiljö består den nya entrén av en öppen del för besökare för kort kontakttid med vår personal samt en omsluten, lugnare del för frågor som kräver längre kontakt med personal, som till exempel helpdesk, studentmottagning och andra stödfunktioner som väljer att ge service till personal, studenter eller besökare där.

– Jag är extra nöjd med gestaltningen. Vi har ett mycket gott samarbete med vår inredningsarkitekt som läst av FHS och husets arkitektur på ett föredömligt sätt. Extra kul att sofforna i vår entréhall är formgivna av Matti Klenell som jag känner från min tid på Konstfack. Sofforna formgavs för Nationalmuseum. Riktigt skön sittkomfort. Slå er gärna ner och prova, hälsar Peter Landén.

Inpasseringsspärrar

Nya inpasseringsspärrar, så kallade speedgates möter besökaren. Foto Anders G Warne

Studieplatser i biblioteket. Foto Anders G Warne

Ytan utan för biblioteksentrén. Möbler av Matti Klenell. På vägen syns två björkstammar som är till för spikning av avhandlingar.(Kupolen i taket ska inom kort ersättas av en lampinstallation. Foto Anders G Warne

Foto Anders G Warne

Foto Anders G Warne

Nya miljöer i Anna Lindhbiblioteket. Den fasta informationsdisken är borta. Foto Anders G Warne

Sidinformation

Publicerad:
2020-12-01
Senast uppdaterad:
2022-04-20
Dela: