Sök

Sök

Antal anmälningar till Försvarshögskolans civila program 2016-2021. Klicka för större bild

Rekordhögt söktryck till höstterminen

Söktrycket till Försvarshögskolans civila utbildningar höstterminen 2021 är rekordhögt. Lärosätet deltog för första gången i den internationella anmälningsomgången vilket bidrar till den ökade mängden anmälningar.

Den totala mängden anmälningar till höstterminen 2021 ökade med närmare 30 procent jämfört med höstterminen 2020, från 5 016 till 6 498. En stor bidragande faktor är att Försvarshögskolan för första gången deltog i den internationella anmälningsomgången 15 oktober-15 januari där tre masterprogram var sökbara. Internationella sökande står för över hälften av ökningen.

Den nationella anmälningsomgången 15 mars-15 april slog dock också rekord med en ökning på närmare 14 procent jämfört med ht 2020. Jämförbar siffra för riket är en ökning på 3 procent. Troligt är att coronapandemins effekter håller i sig och att fler söker sig till högre utbildning på grund av en osäker arbetsmarknad. Försvarshögskolan har samtidigt utökat sitt utbildningsutbud vilket också kan bidra till fler anmälningar, bland annat ges från hösten ett masterprogram i militärhistoria: Krig, kultur och samhälle. Men även de tillkommande utbildningarna oräknade har antalet anmälningar ökat med drygt 6 procent.

Försvarshögskolans program i statsvetenskap och militärhistoria på både grund- och avancerad nivå har högst söktryck i landet bland jämförbara program.

Anmälningar totalt till civila program och kurser 2019-2021

Anmälningar totalt till civila program och kurser 2019-2021

ht 2021
(Förstahandsanmälningar)

ht 2020

ht 2019

Totalt: 6 498 (1 753)

5 016 (1 420)

3 614 (1 008)

Nationell omgång: 5 696 (1 417)Internationell omgång: 802 (336)Anmälningar till internationella program 2019-2021

Anmälningar till internationella program 2019-2021

program
(Förstahandsanmälningar)

ht 2021

ht 2020

ht 2019

Politik, säkerhet och krig, statsvetenskap, masterprogram 120 hp

1 046 (447)

484 (162)

469 (190)

Politik, säkerhet och krig, krigsvetenskap, masterprogram 120 hp

544 (124)

215 (46)

224 (58)

Utveckling av system för försvar och säkerhet, masterprogram 120 hp

263 (120)

170 (71)

143 (62)

Anmälningar till nationella program 2019-2021

Anmälningar till nationella program 2019-2021

program
(Förstahandsanmälningar)

ht 2021

ht 2020

ht 2019

Statsvetenskap, kandidatprogram 180 hp

1 089 (373)

1 177 (432)

973 (333)

Militärhistoria, kandidatprogram 180 hp

445 (106)

427 (87)

318 (62)

Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet, masterprogram 120 hp

316 (99)

467 (205)

-

Krig, kultur och samhälle, masterprogram 120 hp

89 (31)

-

-

Anmälningar till fristående kurser 2019-2021

Anmälningar till fristående kurser grundnivå 2019-2021

Kurser på grundnivå
(Förstahandsanmälningar)

ht 2021

ht 2020

ht 2019

Ledarskap under påfrestande förhållanden, grundkurs 30 hp

425 (90)

657 (148)

419 (104)

Ledarskap under påfrestande förhållanden, påbyggnadskurs 30 hp

20 (12)

-

33 (16)

Folkrätt i kris och konflikt, grundkurs 30 hp

304 (48)

436 (80)

335 (60)

Folkrätt i militära operationer, påbyggnadskurs 30 hp

76 (15)

96 (25)

111 (17)

Ledningsvetenskap, grundkurs 30 hp

205 (25)

303 (38)

211 (34)

Militärhistoria, påbyggnadskurs 30 hp

16 (6)

26 (9)

25 (3)

Statsvetenskap, påbyggnadskurs 30 hp

81 (22)

101 (25)

104 (26)

Irreguljär krigföring, 10 hp

208 (11)

-

-

Terrorismstudier, 10 hp

348 (35)

-

-

Underrättelsestudier, 10 hp

508 (109)

-

-

Anmälningar till fristående kurser avancerad nivå 2019-2021

kurser på avancerad nivå
(Förstahandsanmälningar)

ht 2021

ht 2020

ht 2019

Lagstiftning för kris och krig – krisberedskap och totalförsvar, 7,5 hp

202 (55)

202 (58)

-

Strategisk ledning av förmågeutveckling och materielförsörjning, 7,5 hp

26 (8)

25 (2)

-

Cyberoperationer i antagonistisk miljö, 7,5 hp

91 (21)

90 (20)

-

Hot- och riskhantering, 7,5 hp

102 (17)

74 (3)

-

Taktiska och etiska aspekter på autonoma system, 7,5 hp

36 (5)

31 (4)

-

Kritiska säkerhetsstudier och teknologi, 7,5 hp

58 (4)

-

-

Sidinformation

Publicerad:
2021-05-10
Senast uppdaterad:
2021-11-03
Dela: