Sök

Sök

Angående brevutskick om kurser som inte längre ges

I veckan skickade Försvarshögskolan ut ett brev till studenter som har gått på men inte har slutfört kurser som inte längre ingår i vårt kursutbud. Anledningen till utskicket är att vi har beslutat att avveckla utbildningar som inte längre ges och som inte heller bedöms starta igen. I det här fallet gäller det äldre kurser i statsvetenskap och äldre civila kurser i krigsvetenskap.

Tidigare versioner av nuvarande kurser med samma namn

Många av utbildningarna har inte getts på flera år medan vissa har ersatts av liknande men reviderade utbildningar med samma namn. De reviderade utbildningarna har ny kurs- eller utbildningsplan och därmed en annan kurskod eller programkod än tidigare upplagor.

Det händer alltså att att utbildningar som ska avvecklas heter likadant som utbildningar i nuvarande utbildningsutbud.

Avveckling berör endast dig som fått brev

Observera att alla studenter som berörs av avvecklingen har fått brev. Om du inte har fått något brev, innebär det att du och den utbildning du går inte berörs.

Du har rätt att slutföra utbildning

Du som student har långtgående rättigheter när det gäller möjligheten att fullfölja den utbildning du antagits till och registrerats på.

En kursplan och utbildningsplan är juridiskt bindande dokument och högskolan är skyldig att följa det som föreskrivs i dem. Därför måste vi som lärosäte informera studenter om en kurs eller program formellt läggs ner och hur länge du har rätt att omexamineras på kursen.

Vilka kurser gäller det?

På sidan Avvecklade kurser och utbildningsprogram vid Försvarshögskolan framgår hur länge du har rätt att omexamineras på aktuell utbildning. I samtliga kurser har den som berörs minst tre terminer på sig att examineras på utbildningen.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta FHS studievägledare på studievagledning@fhs.se.

Sidinformation

Publicerad:
2021-05-27
Senast uppdaterad:
2021-05-27
Dela: