Sök

Sök

Foto Niklas Sagrén

Försvarshögskolans alumner nöjda med sin utbildning

Försvarshögskolans civila högskoleutbildningar får högt betyg av tidigare studenter. I en alumnundersökning uppger 77 procent att de är mycket nöjda med sin utbildning och 68 procent att de fick ett relevant arbete direkt efter studierna.

– Det är oerhört roligt att så stor andel av våra före detta studenter är nöjda med sin utbildning hos oss och att de är eftertraktade på arbetsmarknaden, säger rektor Robert Egnell.

Den aktuella alumnundersökningen är den första i sitt slag och riktar sig till alla som tagit ut en civil examen med minst 60 högskolepoäng från Försvarshögskolan sedan 2008, då lärosätet blev en högskola under utbildningsdepartementet. Totalt rör det sig om 615 personer och av dessa har 25 procent svarat på undersökningen.

Viktiga synpunkter

Drygt 30 procent uppger att de i efterhand är mer positiva till värdet av sina studier medan 14 procent är mer negativa nu än tidigare. En stor andel, 91 procent, säger att det är ganska eller mycket sannolikt att de skulle välja Försvarshögskolan igen, om de fick välja på nytt.

– Våra alumners synpunkter är mycket viktiga för oss för att vi ska kunna bedöma kvaliteten i och utveckla vår utbildning. Även om de generella resultaten ser mycket bra ut, finns det förbättringsområden, säger Robert Egnell.

När alumnerna rankar den yrkesmässiga nyttan av olika moment i utbildningen hamnar bland annat studiebesök, tillämpning av vetenskapliga metoder och grupparbeten längst ner på skalan (runt hälften anser att de har nytta av detta). I topp kommer förmåga att självständigt kunna lösa problem, värdera information och göra skriftliga presentationer.

Sidinformation

Publicerad:
2021-12-03
Senast uppdaterad:
2021-12-21
Dela: