Sök

Sök

Försvarshögskolan inför en visselblåsarfunktion

Försvarshögskolan inför den 1 juli 2022 en formell visselblåsarfunktion, som gör det möjligt för medarbetare och studenter att enkelt, under sekretess eller helt anonymt rapportera misstänkta oegentligheter. Lärosätet har upphandlat en extern leverantör (KPMG) som tar emot och utreder anmälningar.

I december 2021 trädde visselblåsarlagen i kraft. Den innebär att alla arbetsplatser med fler än 50 medarbetare ska ha en visselblåsarfunktion där medarbetare kan rapportera missförhållanden på sin arbetsplats.

Lagen innebär också ett skydd för den som visselblåser mot repressalier från arbetsgivaren. Försvarshögskolan har anlitat KPMG som har ett beprövat rapporteringssystem och lång utredningserfarenhet.

– En extern leverantör tillför både värdefull erfarenhet från andra, liknande uppdrag och innebär samtidigt att vi får ett vattentätt skott mellan utredare och myndigheten som utreds. De som rapporterar ska vara garanterade anonymitet, alltid i relation till Försvarshögskolan men även i relation till KPMG om rapportören önskar det, säger Christina Zander, högskoledirektör.

Det som kan rapportras inom ramen för visselblåsarfunktionen är bland annat ekonomisk brottslighet, korruption och allvarliga trakasserier eller diskriminering. Sådant som rör säkerhetsskyddad information får inte anmälas genom en visselblåsarfunktion.

Studenter och medarbetare kan rapportera

I grunden finns tre sätt att rapportera missförhållanden – internt via visselblåsarfunktion, externt via särskilt utpekade myndigheter samt genom att vända sig till media som kan offentliggöra missförhållanden.

Enskilda arbetsgivare, som Försvarshögskolan, har ansvar för rapporteringar från medarbetare eller personer i anställningslika förhållanden, såsom konsulter. Försvarshögskolans visselblåsarfunktion kommer även att inkludera studenter.

Ett visselblåsarärende kan leda till olika åtgärder som till exempel polisanmälan, att en person anmäls till personalansvarsnämnd, Statens ansvarsnämnd eller att misstankarna avskrivs, om utredningen visar att inget fel begåtts.

En anmälan, som avskrivs någonstans i processen, kan fortfarande vara aktuell att gå vidare med, om än inte som regelrätt visselblåsarärende. Här ska KPMG vägleda anmälaren så att FHS uppfyller de utredningsskyldigheter som lärosätet har.

Sidinformation

Publicerad:
2022-07-01
Senast uppdaterad:
2022-07-01
Dela: