Sök

Sök

Från vänster Andreas Ohlsson, masterstudent, Fredrik Thisner, programansvarig masterprogrammet Krig, kultur och samhälle, Martin Hårdstedt, professor vid Umeå universitet som modererade masterstudenternas session, Erik Gutiérrez-Aranda, masterstudent och längst ut till höger Christian Kjellsson, masterstudent. Foto Per Eliasson

Svenska Historikermötet genomfört för 24:e gången

Studierektor Fredrik Eriksson och tre studenter vid Försvarshögskolans masterprogram Krig, kultur och samhälle höll nyligen presentationer vid historikermötet i Umeå.

Fredrik Eriksson presenterade resultaten från sin bok Från Savolaxbrigaden till Särskilda skyddsgruppen: svenska specialoperationer och specialförband från medeltid till 1999” under sessionen ”Krig, krigsbrott och underrättelseverksamhet”.

Vid sessionen ”Krig, kultur och samhälle: om militär kultur, säkerhetspolitisk självförståelse samt informations- och idémigration” presenterade tre av Försvarshögskolans masterstudenter i militärhistoria sina uppsatsprojekt. Ämnena var Underrättelseoperationer under kalla kriget, Svensk militär orientalism och Svenskt semimilitärt stöd till FRELIMO under 1960- och 1970-talen.

Det här var första gången masterstudenter presenterade uppsatsprojekt på konferensen, vilket uppskattades av deltagarna.

Svenska Historikermötet är en konferensserie som startades av Historiska Föreningen 1999 och genomförs var tredje år. Årets Historikermöte ägde rum vid Umeå universitet i mitten av juni och samlade drygt 300 historiker från hela landet.

Militärhistoriska avdelningen vid Försvarshögskolan representerades av Fredrik Eriksson, lektor och studierektor, Fredrik Thisner docent och programansvarig, Per Eliasson, biträdande prefekt samt av masterstudenterna Erik Gutiérrez-Aranda, Christian Kjellsson och Andreas Ohlsson.

Den Militärhistoriska avdelningen vid Försvarshögskolan firar 150 år 2023, vilket kommer att uppmärksammas under hösten.

Sidinformation

Publicerad:
2023-06-19
Senast uppdaterad:
2023-06-19
Dela: