Sök

Sök
Avslutningsceremoni Officersprogrammet 20-23, 30 juni 2023

Avslutningsceremoni för Officersprogrammet, 2020-2023. Foto Niklas Englund, Försvarsmakten.

Avslutningsceremoni för Officersprogrammet

Fredagen den 30 juni genomfördes en livesänd avslutningsceremoni för OP20-23 från Karlberg.

Avslutningsceremonin på Karlberg inleddes med musik från Lunds hemvärns-musikkår. Därefter följde tal från Försvarshögskolans rektor Robert Egnell som talade om vad det innebär att vara människa. ÖB, general Micael Bydén talade också och välkomnade de nya fänrikarna till Försvarsmakten. Ceremonin innehöll också utdelning av utmärkelser och stipendier. Du kan se ceremonin i efterhand via Försvarsmaktens Youtubekanal Inblick.

Avslutningsceremoni Officersprogrammet 20-23, 30 juni 2023

Försvarshögskolans rektor professor Robert Egnell och Överbefälhavaren general Micael Bydén gör entré. Lunds hemvärnsmusikkår i bakgrunden. Foto Niklas Englund, Försvarsmakten.

Främsta studieresultat i respektive ämne

 • Krigsvetenskap, marktaktik
  Astrid Walum, K3
 • Krigsvetenskap, lufttaktik
  Johan Bragée, F16
 • Krigsvetenskap, marintaktik
  Alexander Edqvist, 3.Sjöstriflj
 • Försvarssystem, flygteknisk inriktning
  Emmie Ohlqvist, P7
 • Försvarssystem, krigsvetenskaplig inriktning
  Fred Netz Wilhelmsson, Amf 1
 • Försvarssystem, Särskild officersutbildning (SOFU)
  Eric Röst, K3
 • Ledarskap
  Isak Cederholm, LG
 • Fysiskt Stridsvärde
  Gustav Pårs, K4

Bästa självständiga arbeten i försvarssystem och krigsvetenskap

Utsedda av Kungliga krigsvetenskapsakademien.

 • bästa självständiga arbete, försvarssystem
  Emmie Ohlqvist, P7
 • bästa självständiga arbete, krigsvetenskap
  Astrid Walum, K3
  Emma Andersen, P7
  Joel Söderqvist, P4

Svettdroppen

Vandringspriset Svettdroppen delas ut till den fänrik som gjort den största personliga förbättringen avseende fysiskt stridsvärde under utbildningen. I år gick Svettdroppen till Alexander Assor, Trängregementet.

Stipendier

 • Herbert Bexelius sjökrigsskolefond och Jacob Wallenbergs sjökrigsskolefond
  Stipendium utdelades till marinkadetter vid OP 20-23 för studiebesök till Pearl Harbour, Hawaii för att fördjupa kunskaperna om USAs historia och dess marina kultur.
 • Stipendiefonden vid f.d. Krigsskolan och Svenska Finlandsfrivilliga stipendiefond
  Filip Custemo
  Rikard Magnusson
  Ian Fernström
  Johan Wiberg
  Astrid Walum
  Lukas Monetha
  Moa Rydén
  Pontus Ehrström
 • Karlbergs vänners stipendiefond
  Felix Jansson

Hedersutmärkelser

Försvarsgrenschefernas utmärkelser

Utsedda av kadettkollegor och av lärarkåren. Mottagarna av hedersutmärkelserna har valts för att de visat ett gott kamratskap och därmed främjat samman-hållningen mellan försvarsgrenarnas kadetter inom kursen.

 • Arméns hedersutmärkelse
  Linus Glans, K3
 • Marinens hedersutmärkelse
  Fred Netz Wilhelmsson Amf1
 • Flygvapnets hedersutmärkelse
  Adam Sandqvist F17

Bästa ledare och bästa kamrat

 • Ledarens kulsprutepistol
  Bästa ledare, utsedd av kadettkollegorna.
  Gustav Pårs, K4
 • Forna Karlbergares hederssabel
  Bästa kamrat, utses internt.
  Olle Svensson, P7
Avslutningsceremoni Officersprogrammet 20-23, 30 juni 2023

Hedersutmärkelser som utdelades till tre kadetter för gott kamratskap och främjande av sammanhållningen mellan försvarsgrenarna. Foto Niklas Englund, Försvarsmakten.

Sidinformation

Publicerad:
2023-07-02
Senast uppdaterad:
2023-08-29
Dela: