Sök

Sök
Exempelbild som ska bytas ut

Personuppgifter i studentarbeten

Ta del av regler och mallar som stöd och vägledning när du skriver uppsats eller självständigt arbete under din utbildning.

Försvarshögskolan är personuppgiftsansvarig för lärosätets behandlingar av personuppgifter och har ansvaret för att behandlingen uppfyller kraven i dataskyddsförordningen.

Det finns regler och mallar som stöd och vägledning för när en student skriver uppsats eller genomför självständigt arbete som en del av utbildningen vid Försvarshögskolan. Självständiga studentarbeten faller inte under etikprövningslagen men de kan ändå innehålla delar som kräver etiska överväganden. 

Försvarshögskolans regler gällande etik och hantering av personuppgifter i studentarbeten, reglerar ansvar och vad du måste tänka på gällande etik och hantering av personuppgifter inom ramen för studier på grundläggande och avancerad nivå.

Sidinformation

Publicerad:
2023-08-24
Senast uppdaterad:
2023-08-28
Dela: