Sök

Sök
Exempelbild som ska bytas ut

Öppet för allmänheten

Allmänheten har nu åter möjlighet att besöka Försvarshögskolan vardagar kl. 8.00-17.00.

Samtliga ytor kommer även fortsättningsvis att vara skyddsobjekt och därför kommer inpasseringskontroll med identifiering, skyddsvisitation, samt genomsökning av väskor, att genomföras för alla besökare.

Med anledning av detta är bevakningen förstärkt.

För att undvika trängsel vid FHS huvudentré vid Drottnings Kristinas väg 37 bör studenter och anställda om möjligt använda andra ingångar. Huvudingången kan då första hand nyttjas av allmänhet, anmälda besökare, samt av FHS personal placerad i Drottning Kristinas väg 30/Brinellvägen.

Var uppmärksam på att ingen obehörig passerar in efter din egen passage, s.k tailgating. Eftersom samtliga lokaler fortsatt är skyddsobjekt är det inte möjligt för externa gäster, som inte är besöksanmälda vid FHS, att besöka Mässen.

Sidinformation

Publicerad:
2023-10-02
Senast uppdaterad:
2023-10-02
Dela: