Sök

Sök

Fem skäl att studera hos oss

Ta en masterexamen på Försvarshögskolan

1

Vi kan försvar, krishantering och säkerhet

Gemensamt för alla studenter på Försvarshögskolan, oavsett bakgrund och tidigare studier, är intresset för försvar, krishantering och säkerhet. Vi är ett av få lärosäten i världen där civila och militära studenter möts och där dina lärares erfarenheter och kunskaper kommer både från den militära och akademiska sektorn.

2

Arbetsmarknadsnära program

På våra program förbereds du för ditt kommande arbetsliv. Studietiden kommer inte enbart innehålla teoretiska studier. Du kommer få omsätta det du lärt dig i exempelvis scenariobaserade rollspel, i praktiska övningar och under praktik på myndigheter, privata företag eller NGO:s (icke-statliga organisationer).

3

Designa ditt program med kurser som intresserar dig

På våra program finns utrymme för valbara kurser. Det ger dig möjligheten att fördjupa dig i områden du är extra intresserad av. Kanske hybridkrigföring, underrättelseanalys eller cyberhot?

4

Vidga din värld och kunskaper med Erasmusutbyte

På våra tvååriga program kan du välja att studera en termin vid ett annat lärosäte någonstans i världen via Försvarshögskolans Erasmusutbyte. Vi har avtal med bland andra Sciences Po Paris, University of Bologna och St Andrews.

5

Många karriärmöjligheter

Rådgivare, analytiker, expert, forskare. Titlarna är många, och arbetsmarknaden finns både nationellt och internationellt efter din examen. Oavsett vilket program du väljer kommer du att få expertkunskaper inom ämnet du studerat. Kanske vill du använda dem inom den politiska och diplomatisk sfären, kanske inom krisberedskaps- och säkerhetssektorn eller i försvarssektorn.

Våra internationella masterprogram

Kapitolium.

Politik, säkerhet and kris

Masterprogrammet Politik, säkerhet och kris ger en skräddarsydd statsvetenskaplig kunskap och insikter i frågor som rör säkerhetspolitik, kriser och krishantering.

Schackpjäser på schackspel.

Krig och försvar

Masterprogrammet Krig och försvar ger dig som inte har militär bakgrund möjlighet att ta en examen i krigsvetenskap.

Drönare i luften.

Innovation, försvar och säkerhet

Masterprogrammet Innovation, Defense and Security ger dig en förståelse för system med förmåga att bidra till – eller påverka – ett samhälles försvar och säkerhet.

FN:s logotyp.

Internationell operativ juridik

Masterprogrammet International Operational Law är din väg till en karriär som juridisk rådgivare inom internationell rätt med fokus på fred, kris och väpnad konflikt.