Sök
  • Start
  • Cyberoperationer i antagonistisk miljö

Cyberoperationer i antagonistisk miljö

Hur åtgärdar man illasinnade situationer på internet på lämpligast sätt? I denna kurs får du lärdom om detta uppdelat i två moment, där du först får lära dig grundläggande funktionsprinciper för datorer och nätverk för att sedan djupdyka i processer, risker och hot som uppstår i cybermiljön.

Vad leder kursen till

Insikt om tekniska systems sårbarhet för att förebygga och åtgärda illvilliga eller hotfulla lägen som kan uppstå i cybermiljöer är oskattbart att ha. Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper om datorer och nät och hur man ska hantera olika aktörers agerande på bästa sätt.

Kursens upplägg

Kursen ger en förståelse för olika förhållanden i cybermiljö och vilka risker det kan innebära. Du får huvudsaklig kunskap om hur internet är uppbyggt och får analysera risker och möjligheter i tekniska system utifrån ett sårbarhets- och användarperspektiv.

Kursen består av två delkurser; introduktion till datorer och nätverk (1,5 hp) och cyberoperationer (6 hp). I delkurs 1 får du grundläggande kunskaper om begrepp, metoder och funktionsprinciper för datorer och nätverk. Delkurs 2 fokuserar på funktion och styrning av internet, hot, risker och möjligheter med automatiserade system samt huvudsakliga aktörer och deras generella tillvägagångssätt avseende cyberoperationer.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, självstudier, laboration och seminarier.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Poäng

7,5

Startperiod

HT-21

Startvecka

Vecka 40

Slutvecka

Vecka 44

Behörighet

Grundläggande examen om 180 hp, som inkluderar minst 90 hp studier inom området försvar, krishantering och säkerhet, alternativt högskoleingenjörsexamen eller motsvarande.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Engelska

Studietakt

100%

Ansvarig institution

Militärvetenskapliga institutionen

Typ

Fristående

Plugga för en säker framtid

Försvarshögskolan är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser o...

Dela:
Publicerad 2020-03-02 Uppdaterad 2021-04-16