Sök

Sök

Cyberoperationer i antagonistisk miljö

Hur åtgärdar man illasinnade situationer på internet på lämpligast sätt? I denna kurs får du lärdom om detta uppdelat i två moment, där du först får lära dig grundläggande funktionsprinciper för datorer och nätverk för att sedan djupdyka i processer, risker och hot som uppstår i cybermiljön.

Vad leder kursen till

Insikt om tekniska systems sårbarhet för att förebygga och åtgärda illvilliga eller hotfulla lägen som kan uppstå i cybermiljöer är oskattbart att ha. Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper om datorer och nät och hur man ska hantera olika aktörers agerande på bästa sätt.

Kursens upplägg

Kursen ger en förståelse för olika förhållanden i cybermiljö och vilka risker det kan innebära. Du får huvudsaklig kunskap om hur internet är uppbyggt och får analysera risker och möjligheter i tekniska system utifrån ett sårbarhets- och användarperspektiv.

Kursen består av två delkurser; introduktion till datorer och nätverk (1,5 hp) och cyberoperationer (6 hp). I delkurs 1 får du grundläggande kunskaper om begrepp, metoder och funktionsprinciper för datorer och nätverk. Delkurs 2 fokuserar på funktion och styrning av internet, hot, risker och möjligheter med automatiserade system samt huvudsakliga aktörer och deras generella tillvägagångssätt avseende cyberoperationer.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, självstudier, laboration och seminarier.

Anmälningskod

24201

Studietakt

100%

Poäng

7.5

Startperiod

HT 2024

Studieperiod

2024 vecka 41 - 45

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Studieform

Campus

Typ

Fristående kurs

Behörighet

Godkända kurser om minst 180 hp som inkluderar - minst 7,5 hp studier tillämpade mot försvar, krishantering och säkerhet - ett självständigt arbete om minst 15 hp, samt Engelska 6 (Engelska B).

Plats

Stockholm

Undervisnings­språk

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kontakt

Har du frågor om kursen ta kontakt med Studievägledarna.

Du når oss på e-post: studievagledning@fhs.se

Upptäck Försvarshögskolan

Försvarshögskolan är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser...

Dela:
Publicerad 2023-09-19 Uppdaterad 2024-04-16