Sök

Sök

EU:s krisberedskap

Då allt fler kriser är gränsöverskridande kräver detta gränsöverskridande förebyggande- och beredskapsarbete samt gränsöverskridande förmågor.

Syftet med denna fortbildning är att ge dig som deltar en kunskapsgrund och en bred överblick över EU:s krisberedskap samt säkerhets- och försvarspolitik.

Du får en inblick i EU:s roll och dess medlemsstaters roll i krishanteringen samt vilka verktyg som finns tillgängliga till förfogande för EU och dess medlemsstater genom att studera texter och via online föreläsningar. I kursen förklaras de olika begrepp som behandlar EU:s krisberedskap och säkerhets- och försvarspolitik. Kursen ger även exempel på hur verktyg och mekanismer skulle kunna användas inom ramen för Sveriges krisberedskaps- och totalförsvarssystem.

Följande områden behandlas under kursen:

  • EU:s institutioner och relevanta fördrag
  • EU:s krishanteringsmekanismer
  • Krishantering inom ramen för EU:s säkerhets- och försvarspolitik
  • Relevans för Sveriges krisberedskap

Kursen avslutas med ett självrättande kunskapstest. Vissa moduler innehåller även ett par reflektionsfrågor och/eller quiz efter genomgången modul.

Utbildningen består av självstudier och genomförs i digital form när det passar dig.

Arbetsformerna består av läsning av texter, inspelade föreläsningar samt genomförande av digitala lärandeaktiviteter som reflektionsfrågor och ett självrättande kunskapstest.

Efter avslutad utbildning ska du ha en övergripande bild över EU:s krishanteringsmekanismer och dess relevanta EU institutioner.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är verksam inom krisberedskapen och totalförsvaret.

Urval

Kursen är öppen för alla

Upplägg och omfattning

Utbildningen beräknas ta ca 2-3 timmar att genomföra.

Flexibel start – Utbildningen kan genomföras i dess helhet eller vid olika tillfällen.

Inför utbildningen rekommenderas visst inläsningsmaterial, däribland bilaga 3 i ”Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige”, framtagen av Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) vid Försvarshögskolan.

 

Bokningsvillkor

Kursen kan beställas av en juridisk person, t.ex. ett företag eller en organisation. En privatperson eller en enskild firma kan inte vara beställare av uppdragsutbildning. Det är Förordningen för uppdragsutbildning vid statliga högskolor och universitet, SFS 2002:760, som reglerar detta.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

HT-24

Undervisningsform

Distans

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

1 000 kronor

Övrigt

Deltagarbevis utdelas efter avslutad kurs.

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2024-06-12 Uppdaterad 2024-06-19