Sök

Sök
Soldater på fält.

Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige

Många fler behöver få kunskaper om svensk krisberedskap och totalförsvar: hur hänger det ihop, vilka skillnader och likheter finns? Det här är en komprimerad webbutbildning som på 1-2 timmar ger dig grunderna.

Utbildningen utgår från boken Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige

Under utbildningen behandlas följande:

  • Skillnader mellan krisberedskap och totalförsvar avseende exempelvis mål, planering och prioritering.
  • Olika aktörers ansvar inom krisberedskap och totalförsvar.
    Aktörerna innefattar riksdag, regering, centrala myndigheter med fokus på MSB och Försvarsmakten, länsstyrelser, regioner, kommuner, näringsliv och civilsamhälle.
  • Exempel på hot och hotaktörer så som hybridhot och våldsbejakande extremism.
  • Exempel på händelser som har påverkat utvecklingen inom systemen för krisberedskap och totalförsvar.

Utbildningen består av självstudier och genomförs i digital form när det passar dig. Arbetsformer består av läsning av texter, inspelade föreläsningar samt genomförande av digitala lärandeaktiviteter som reflektionsfrågor och quiz.

Efter avslutad utbildning ska du ha en övergripande bild av de svenska totalförsvars- och krisberedskapssystemen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är verksam inom totalförsvaret. Den är även ett förkunskapskrav på flera av uppdragsutbildningarna vid Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS).

Urval

Öppen för alla

Förkunskaper

Inga

Upplägg och omfattning

Utbildningen beräknas ta 1-2 timmar att genomföra. Flexibel start – du genomför utbildningen när det passar dig.

Såväl utbildningen som boken ”Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige” är framtagen av Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) vid Försvarshögskolan.

Bokningsvillkor

Kursen kan beställas av en juridisk person, t.ex. ett företag eller en organisation. En privatperson eller en enskild firma kan inte vara beställare av uppdragsutbildning. Det är Förordningen för uppdragsutbildning vid statliga högskolor och universitet, SFS 2002:760, som reglerar detta.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

HT-24

Omfattning

Beräknas ta 1-2 timmar att genomföra.

Undervisningsform

Distans

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

1 000 kronor exklusive moms.

Övrigt

Deltagarbevis utdelas efter avslutad kurs.

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2024-06-07 Uppdaterad 2024-06-13