Sök

Sök

Franska för säkerhets- och försvarssektorn

Lär dig franska för militära och säkerhetsrelaterade sammanhang. Våra språkkurser finns för både nybörjare och avancerade deltagare och vi vänder oss till dig inom säkerhets- och försvarssektorn. Kursernas innehåll sträcker sig från allmän språkfärdighet, kommunikation, kulturella seder till militärt fackspråk.

Franska är ett av världsspråken och uppskattningsvis 300 miljoner människor talar franska (2018), vilket gör franskan till det 5:e största språket i världen. Inte minst är franska viktigt vid internationella arbeten som exempelvis vid FN, där franska är arbetsspråket för vissa insatser. I våra kurser får du bygga dina kunskaper i franska i säkerhetssektorn och sammanhang där du troligen kommer att verka i framtiden, med en kulturell förståelse för hur du bör anpassa ditt språk i olika situationer.

Utbildningarnas upplägg

Våra språkutbildningar går på distans med lektioner online. Utbildningen sker från läroplattformen Canvas och grundar sig i lärarledda lektioner men även i att du själv bestämmer när du har tid att göra vissa uppgifter och förberedelser. Skulle du missa ett tillfälle finns möjlighet att självständigt arbeta med uppgifterna online och ta igen det som du eventuellt missat.

Undervisningen anpassas efter dina specifika behov och utgår från arbetsrelaterade situationer där muntlig och skriftlig kommunikation på franska krävs. Kursen är utformad för ett såväl militärt som civilt sammanhang med anpassat studiematerial som tar upp militära uttryck och professionsrelaterade situationer.

Kurslitteratur

Vi använder oss av vår egen litteratur, Milicontact, OPEX och utvalda artiklar. All kurslitteratur ingår i priset och varje Milicontact kommer med ett övningshäfte samt facit. Utöver det får du också grammatikhäftet Petite Grammaire som förklarar den franska grammatiken, med en digital version där du kan öva med självrättande aktiviteter online på vår lärplattform Canvas. Petite Grammaire har även videos för att förklarar grammatiska element som du kan använda för att uppdatera tidigare kunskaper, eller om du skulle missa någon genomgång. Efter avslutad kurs har du tillgång till Canvas i två år så att du självständigt kan repetera kursen och vokabulär.

 • Franska 1–2 använder sig av Milicontact Débutant
 • Franska 3–5 använder sig av Milicontact Intermédiare, samt beroende på inriktning OPEX
 • Franska 6 använder sig av OPEX samt utvalda artiklar
 • Franska med Nato-inriktning använder sig av utvalda artiklar, samt OPEX

Nivåer

Vi erbjuder Franska i nivåerna 1-6 som motsvarar A1-C1. Klicka nedan för mer information om vad varje kurs innehåller. Om du inte läst franska hos oss tidigare kommer du, innan kursstart, att bli kontaktad av en lärare för nivåindelning.

Franska 1 riktar sig till dig som aldrig har läst franska förut, och efter avslutad kurs kommer du att ha nivån A1. Du blir placerad i Franska 1 om du aldrig läst franska tidigare. Har du läst franska någon gång, även om det var länge sedan, rekommenderas Franska 2 som repetitionskurs.

Kursen går på onsdagar 13.15-14.45

Lärandemålen Franska 1

 • Presentera sig själv och någon annan med namn, ålder, bostad, yrke (även i militär kontext)
 • Fråga någon om detsamma
 • Känna till kulturella aspekter i frankofona länder
 • Kunna ställa frågor
 • Kunna säga datum korrekt
 • Kunna berätta om vad du gör varje vecka
 • Tala om väder
 • Siffror 0-1 000 000
 • Beställa på café och restaurang
 • Kunna svara på vad klockan är
 • Kunna några typer av militär materiel

Franska 2 riktar sig till dig som läst Franska 1, eller som har läst grunderna i franska, även om det var länge sedan - exempelvis under din högstadietid. Du blir placerad i Franska 2 om du redan kan grunderna i franska språket som att hälsa, presentera dig själv och beställa på restaurang, även om du behöver repetera vissa delar. Kursen repeterar vissa grammatiska aspekter från Franska 1 och bygger sedan vidare. Efter avslutad kurs har du nivån A2.

Kursen går på onsdagar 15.00-16.30

Lärandemål Franska 2

 • Kunna förstå olika typer av kortare samtal som sker i exempelvis restaurang, tågstationer, flygplatser, och på arbetet.
 • Kunna böja alla regelbundna verb i presens.
 • Kunna tala om din dag genom att använda reflexiva verb (ex. jag tvättar mig)
 • Kunna berätta om vad du ska göra inom en snar framtid (futur proche)
 • Förklara hur något ser ut och hur adjektiv böjs
 • Förstå ett informationsblad
 • Hur du berättar om ditt hem samt arbete (möbler etc.)
 • Mat i fransktalande länder och olika beteenderegler
 • Veta kulturell fakta om många olika länder där franska talas
 • Prata i telefon i några sammanhang, även militära
 • Kunna utföra en kortare utfrågning om specifika event

Franska 3 riktar sig till dig som har läst Franska 2 innan, eller som har läst fortsättningskurser i franska, exempelvis första året på gymnasiet och kommer ihåg mycket. Du blir placerad i Franska 3 om du redan klarar dig i många situationer (på restaurang, tågstation) när du reser i fransktalande länder, samt kan tala om bekanta ämnen (intressen, schema, arbete).

I Franska 3 lär du dig att använda språket på ett mer formellt plan, både i dåtid, nutid och futurum. Det är därför inte ovanligt att du är kvar i nivå 3 under två terminer. Efter avslutad kurs har du nivå B1.

Kursen går på onsdagar 13.15-14.45

Lärandemål Franska 3

 • Kunna uttrycka dig i passé composé samt imparfait och veta skillnaden mellan de två
 • Kunna uttrycka dig i futur simple och futur proche och veta skillnaden mellan de två
 • Jämföra två saker eller händelser
 • Presentera ett program samt en händelse i tal och i skrift
 • Kunna skriva ett brev i olika syften
 • Fråga någon om dess åsikt och säga sin egen
 • Uttrycka känslor och förstå andras tankar och känslor
 • Förstå annonser i olika former
 • Kunna fråga någon inom säkerhetsområden och komplettera med frågor beroende på svar
 • Känna till hur det militära systemet fungerar i Frankrike

Franska 4 är för dig som läst Franska 3, eller som på annat sätt lärt dig grammatik som gör att du kan uttrycka dig i dåtid, nutid, och presens utan större hinder och önskar utveckla din franska på ett mer militärt och formellt, plan. Du blir placerad i Franska 4 om du kan uttrycka dig i passé composé och imparfait, samt futur simple och futur proche och vet skillnaderna mellan dem, om du kan förstå olika texter, samt kan säga din åsikt. Efter avslutad kurs har du nivå B1+

Kursen går på onsdagar 15.00

Lärandemål Franska 4

 • Kunna tala och skriva i dåtid med passé composé, imparfait och plus-que-parfait
 • Veta vad passé simple är och hur det används
 • Kunna använda konditionalis korrekt i olika tempus
 • Förstå olika typer av vittnesmål, både skriftligt och muntligt
 • Uttrycka orsak och konsekvens
 • Kunna använda indirekta och direkta objekt (COI och COD)
 • Kunna använda gérondif
 • Kunna några kronologiska indikatorer
 • Kunna relativa och indefinita pronomen
 • Uttrycka nöje och missnöje över/om något
 • Förstå autentisk franska inom säkerhetssektorn
 • Känna till olika delar av militär samt försvarssektor i hela världen samt hur de fungerar och kunna redogöra för några
 • När à/de används och dess implikationer

Franska 5 är för dig som tidigare läst mycket franska, och kan läsa viss skönlitteratur på franska relativt obehindrat men fortfarande saknar viss kunskap om grammatiska delar i det franska språket, och den militära sektorn. Du blir placerad i Franska 5 om du redan kan uttrycka dig flytande i sociala sammanhang, uttrycka dig med kronologiska indikatorer, använda jämförelser och kontraster samt uttrycka olika argument. Efter avslutad kurs har du nivå B2.

Kursen går på onsdagar 15.00

Lärandemål Franska 5

 • Kunna använda subjonctif présent korrekt
 • Kunna använda flertalet indirekta och direkta objekt i presens, dåtid, framtid korrekt
 • Veta skillnaden mellan y och en och kunna applicera detta
 • Kunna använda interrogativa pronomen samt demonstrativa pronomen
 • Kunna använda vokabulär som för samtalet vidare (de plus, en efftet, en fait, en raison de etc.)
 • Kunna förstå en briefing på franska samt kunna hålla en egen
 • Kunna skriva en argumentativ samt informativ text
 • Veta hur språket kan anpassas beroende på mottagare och situation

Franska 6 riktar sig till dig som läst Franska 5, har bott under en längre tid i fransktalande länder, studerat i Frankrike, eller på annat sätt når upp till nivån. Du uttrycker dig obehindrat och grammatiska korrekt inom olika domäner och önskar fördjupa dina kunskaper inom försvarssektorn. Kursen är företrädesvis fokuserad på talad produktion. Du blir placerad i Franska 6 om du redan kan förstå i detalj vad som sägs i olika miljöer, förstår innehållet i komplexa texter, talar med en spontanitet och tar initiativ i samtal.

Kursen går på fredagar 14.00-15.30

Lärandemål Franska 6

 • Känna till subjonctif passé och hur det används
 • Kunna använda passé simple
 • Veta vokabulär inom vald försvars eller säkerhetssektor
 • Kunna lyssna obehindrat på fransktalande podcasts samt ta noteringar för senare diskussion
 • Redigera någon annans text för att anpassa formalia
 • Kunna argumentera för valda ämnen inom försvarssektorn och rättfärdiga med olika exempel från hela världen
 • Anpassa sitt språk obehindrat beroende på situation samt mottagare

Nato-terminologi

För dig som är avancerad användare av franska erbjuder vi en språkkurs med särskilt fokus på Nato-terminologi. Kursen har ett annat upplägg och består av två halvdagar på plats och däremellan lärarkontakt på distans med inlämningsuppgifter. Priset är 4 500 SEK.

Bokningsvillkor

Kursen kan beställas av en juridisk person, t.ex. ett företag eller en organisation. En privatperson eller en enskild firma kan inte vara beställare av uppdragsutbildning. Det är Förordningen för uppdragsutbildning vid statliga högskolor och universitet, SFS 2002:760, som reglerar detta.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

VT-24

Omfattning

12 tillfällen a 90 minuter under 12 veckor.

Undervisningsform

Distans

Ort

Stockholm

Kostnad

8 000 kronor.

Studietakt

Enstaka dagar

Övrigt

Vårens språkkurser startar v.6.

Typ

Uppdrag

Kontakt

Har du frågor om kursen ta gärna kontakt med oss.

Du når oss på e-post: sprak@fhs.se

Dela:
Publicerad 2020-06-09 Uppdaterad 2024-01-14