Sök

Sök
  • Start
  • Hot och riskhantering

Hot- och riskhantering

På den här kursen får du förståelse för hur hot och risker analyseras, utvärderas och reduceras, med särskilt fokus på underlag till beslut inom försvars- och säkerhetsverksamhet. Den ger dig en teoretisk grund för att förstå, nyttja och anpassa hot- och riskhanteringsmetodik.

Vad leder kursen till?

Kursen ger dig de kunskaper du behöver för att kunna genomföra hot- och riskanalyser inom försvars- och säkerhetsverksamhet. Du kommer lära dig att identifiera osäkerheter och brister i analyser och föreslå förändringar för riskreducering. Du kommer också kunna föreslå vilka beslut som borde fattas utifrån analyserna och hur besluten kan implementeras.

Kursens upplägg

Kursen utgår från generella beskrivningar av hur hot- och riskanalys genomförs och tar upp analysernas roll som ett led i riskhantering. Du kommer studera:

  • Riskanalys: definition av scenario, identifikation av hot och faror, samt riksskattning.
  • Riskutvärdering: vilka risker kan tolereras, samt analys av alternativen (risk control options).
  • Riskreduktion och kontroll: beslutsfattande, implementation och övervakning.

Du kommer också lära dig hur du kritiskt granskar genomförda bedömningar med hjälp av riskförståelse och riskkommunikation. En återkommande röd tråd genom hela kursen är de olika typer av osäkerheter som finns när hot- och riskanalyser görs och hur dessa osäkerheter påverkar arbetet.

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och ett individuellt skriftligt arbete på ett tillämpat fall. Kursens upplägg ger dig stora möjligheter att själv planera dina studier.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Poäng

7,5

Startperiod

VT-23

Startvecka

Vecka 13

Slutvecka

Vecka 22

Behörighet

Minst 7,5 hp inom Försvarssystem alternativ Krigsvetenskap på avancerad nivå.

Undervisningsform

Normal

Undervisningsspråk

Engelska

Studietakt

100%

Typ

Fristående

Plugga för en säker framtid

Försvarshögskolan är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser...

Dela:
Publicerad 2020-03-02 Uppdaterad 2022-10-18