Sök

Sök

Hot- och riskhantering

På den här kursen får du förståelse för hur hot och risker analyseras, utvärderas och reduceras, med särskilt fokus på underlag till beslut inom försvars- och säkerhetsverksamhet. Den ger dig en teoretisk grund för att förstå, nyttja och anpassa hot- och riskhanteringsmetodik.

Vad leder kursen till?

Kursen ger dig de kunskaper du behöver för att kunna genomföra hot- och riskanalyser inom försvars- och säkerhetsverksamhet. Du kommer lära dig att identifiera osäkerheter och brister i analyser och föreslå förändringar för riskreducering. Du kommer också kunna föreslå vilka beslut som borde fattas utifrån analyserna och hur besluten kan implementeras.

Kursens upplägg

Kursen utgår från generella beskrivningar av hur hot- och riskanalys genomförs och tar upp analysernas roll som ett led i riskhantering. Du kommer studera:

  • Riskanalys: definition av scenario, identifikation av hot och faror, samt riksskattning.
  • Riskutvärdering: vilka risker kan tolereras, samt analys av alternativen (risk control options).
  • Riskreduktion och kontroll: beslutsfattande, implementation och övervakning.

Du kommer också lära dig hur du kritiskt granskar genomförda bedömningar med hjälp av riskförståelse och riskkommunikation. En återkommande röd tråd genom hela kursen är de olika typer av osäkerheter som finns när hot- och riskanalyser görs och hur dessa osäkerheter påverkar arbetet.

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och ett individuellt skriftligt arbete på ett tillämpat fall. Kursens upplägg ger dig stora möjligheter att själv planera dina studier.

Anmälningskod

24105

Studietakt

50%

Poäng

7.5

Startperiod

VT 2024

Studieperiod

2024 vecka 13 - 22

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Studieform

Campus

Typ

Fristående kurs

Behörighet

Godkända kurser om minst 180 hp som inkluderar - minst 7,5 hp studier tillämpade mot försvar, krishantering och säkert, - ett självständigt arbete om minst 15 hp, samt Engelska 6 (Engelska B).

Plats

Stockholm

Undervisnings­språk

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kontakt

Har du frågor om kursen ta kontakt med Studievägledarna.

Du når oss på e-post: studievagledning@fhs.se

Upptäck Försvarshögskolan

Vi är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser och konflikter.

Dela:
Publicerad 2023-09-19 Uppdaterad 2023-10-17