Sök

Sök

Islamismens historia och nutid

Denna kurs ger dig kunskap om olika inriktningar inom islam och islamismen, samt om utmaningar och möjligheter i ett samhälle präglat av mångfald.

Kursen är på grundnivå och fokuserar på kunskaper om olika inriktningar inom islam och islamismen. Vidare belyser kursen olika utmaningar och möjligheter i ett samhälle präglat av mångfald. Kursen syftar även till att belysa skillnaderna mellan islam, olika inriktningar av islamism och våldsbejakande islamistiska grupperingar. Detta görs med hjälp av forskning inom historia, sociologi och statsvetenskap. Även kunskap om, och utmaningar kring ämnen såsom demokrati, antisemitism, jämställdhet och HBTQ-frågor kommer att belysas med hjälp av forskningen på området. Avslutningsvis fokuserar kursen på praktiska lösningar och lärdomar från andra länder.

Kursen Islamismens historia och nutid innehåller:

  • Sunni-islam och Shia-islam
  • Islamismens idéhistoria
  • Likheter och skillnader mellan islam och islamism
  • Islam i Sverige och Muslimska brödraskapet
  • Islamiska staten och radikalislamism
  • Demokrati, antisemitism, jämställdhet och HBTQ-frågor inom islam och islamism
  • Arbete med civilisamhällesorganisationer och trossamfund - Utmaningar och möjligheter för det demokratiska samhället

Kursen avslutas med skrivandet av en uppsats baserad på ett av momenten i kursen. Deltagarbevis utdelas efter avslutad kurs.

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till anställda inom offentlig sektor, men andra är också välkomna att söka. Vidare vänder sig fortbildningen även till beslutsfattare och handläggare som har ansvar och uppgifter inom arbete med trossamfund, förebyggande av extremism och våldsbejakande extremism på såväl lokal, regional eller nationell nivå.

Försvarshögskolan förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen samt med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Urvalet av kursdeltagare tillkännages kort efter sista anmälningsdag.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Upplägg och omfattning

Kursen ges på distans och är på sammanlagt 8 dagar över en månads tid, därtill tillkommer interaktiva studier. Man förväntas delta på två föreläsningar i veckan.

Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande genom bland annat interaktiva studier på Försvarshögskolans lärplattform och föreläsningar. Varje deltagare förväntas bidra med sina erfarenheter utifrån vårt pedagogiska upplägg. Viss avsatt tid förväntas för skrivandet av en uppsats.

Bokningsvillkor

Kursen kan beställas av en juridisk person, t.ex. ett företag eller en organisation. En privatperson eller en enskild firma kan inte vara beställare av uppdragsutbildning. Det är Förordningen för uppdragsutbildning vid statliga högskolor och universitet, SFS 2002:760, som reglerar detta.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

HT-24

Omfattning

Kursen ges vid två tillfällen: 2-27 september 2024 och 4-29 november 2024

Undervisningsform

Distans

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

9 000 kronor

Studietakt

Enstaka dagar

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2024-06-07 Uppdaterad 2024-06-13