Sök
  • Start
  • Juridisk rådgivning vid kris

Juridisk rådgivning vid kris

Den här kursen utvecklar dina kunskaper och färdigheter för att kunna ge juridisk rådgivning vid kris och därigenom bidra till en effektiv ledning och samverkan i krisberedskap och totalförsvar. Kursens huvudfokus är metodiken vid juridisk rådgivning och inte på konkret juridik.

Om kursen

Kursen omfattar fyra dagars utbildning och genomförs med fokus på aktivt ömsesidigt lärande mellan föreläsare och deltagare. Under kursen blandar vi föreläsningar, diskussioner, grupp-laborationer, paneldiskussioner och scenariospel samt synteser.

Kursen använder en lärplattform för interaktivt lärande och förberedelser. Kursen börjar med en individuell nätbaserat del med obligatoriska förstudier och uppgifter och avslutas med närträff vid Försvarshögskolan i Stockholm.

Målgrupp

Du som arbetar som jurist vid centrala och regionala myndigheter med särskilt ansvar enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Förkunskaper

Du ska ha juristutbildning och grundläggande kunskap om svensk krisberedskap samt om egen organisations uppdrag och roll.

Kursen genomförs vid Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

HT-21

Startvecka

Vecka 45

Slutvecka

Vecka 45

Behörighet

Juristutbildning och grundläggande kunskap om svensk krisberedskap samt om egen organisations uppdrag och roll.

Omfattning

Fyra dagars utbildning 9-12 november 2021.

Undervisningsform

Distans

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

Kursavgiften är 12 500 SEK exklusive moms. Deltagarna står själva för kostnader för resor, mat och boende.

Studietakt

100%

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2021-03-01 Uppdaterad 2021-11-25