Sök

Sök
  • Start
  • Juridisk rådgivning vid kris
Laptop i förgrunden framför kursdeltagare i föreläsningssal.

Juridisk rådgivning vid kris

Kursen syftar till att utveckla dina kunskaper och färdigheter för att kunna ge juridisk rådgivning vid kris och därigenom bidra till en effektiv ledning och samverkan i krisberedskap och totalförsvar. Kursens huvudfokus är metodiken vid juridisk rådgivning och inte på konkret juridik.

Målgrupp

För dig som arbetar som jurist vid centrala och regionala myndigheter med särskilt ansvar enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Förkunskaper

Förkunskapskravet är att du ska ha juristutbildning och grundläggande kunskap om svensk krisberedskap samt om egen organisations uppdrag och roll.

Om kursen

Kursen genomförs 8-11 november 2022, på Försvarshögskolan i Stockholm.

Kursen omfattar fyra dagars utbildning och genomförs med fokus på aktivt ömsesidigt lärande mellan föreläsare och deltagare. Under kursen blandar vi föreläsningar, diskussioner, grupp-laborationer, paneldiskussioner och scenariospel samt synteser. Kursen genomförs vid Försvarshögskolan.

Kursen använder en lärplattform för interaktivt lärande och förberedelser. Kursen inleds med obligatoriska förstudier och nätbaserade uppgifter innan kursen genomförs på plats under fyra dagar på Försvarshögskolan i Stockholm.

Kursen genomförs huvudsakligen på svenska, men vissa inslag under kursen genomförs på engelska.

Kursanmälan

Anmälan görs via vår webbplats. Sista anmälningsdag 30 september 2022. Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

Återbudsregler

Hela kursavgiften faktureras om återbud lämnas senare än 8 oktober 2022.

Urval

FHS förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

FHS kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara FHS tillhanda senast på förfallodagen.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

HT-22

Startvecka

Vecka 45

Slutvecka

Vecka 45

Behörighet

Juristutbildning och grundläggande kunskap om svensk krisberedskap samt om egen organisations uppdrag och roll.

Omfattning

Fyra dagars utbildning, 8-11 november 2022.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Kostnad

Kursavgiften är 21 000 SEK exklusive moms. Deltagarna står själva för kostnader för resor, mat och boende.

Studietakt

100%

Urval

FHS förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Övrigt

Sista anmälningsdag 30 september 2022.

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2021-03-01 Uppdaterad 2022-10-01