Sök

Sök
Laptop i förgrunden framför kursdeltagare i föreläsningssal.

Juridisk rådgivning vid kris

Kursen syftar till att utveckla dina kunskaper och färdigheter för att kunna ge juridisk rådgivning vid kris och därigenom bidra till en effektiv ledning och samverkan i krisberedskap och totalförsvar. Kursens huvudfokus är metodiken vid juridisk rådgivning och inte på konkret juridik.

Målgrupp

För dig som arbetar som jurist vid myndighet med särskilt ansvar enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap.

Förkunskaper

Förkunskapskravet är att du ska ha juristutbildning och grundläggande kunskap om svensk krisberedskap samt om egen organisations uppdrag och roll.

Om kursen

Kursen genomförs vid Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

Kursen omfattar fyra dagars utbildning och genomförs med fokus på aktivt ömsesidigt lärande mellan föreläsare och deltagare. Under kursen blandar vi föreläsningar, diskussioner, grupp-laborationer, paneldiskussioner och scenariospel samt synteser. Kursen genomförs vid Försvarshögskolan.

Kursen använder en lärplattform för interaktivt lärande och förberedelser. Kursen inleds med obligatoriska förstudier och nätbaserade uppgifter innan kursen genomförs på plats under fyra dagar på Försvarshögskolan i Stockholm.

Kursen genomförs huvudsakligen på svenska, men vissa inslag under kursen genomförs på engelska.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

Löpande

Behörighet

Förkunskapskravet är att du ska ha juristutbildning och grundläggande kunskap om svensk krisberedskap samt om egen organisations uppdrag och roll.

Undervisningsform

Campus

Ort

Stockholm

Kostnad

Kursavgiften är 24 500 SEK exklusive moms.

Studietakt

Enstaka dagar

Urval

MSB i samråd med Försvarshögskolan förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Typ

Uppdrag

Kontakt

Har du frågor om kursen ta kontakt med Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, CTSS.

Du når oss på e-post: ctss@fhs.se

Jurister utbildade för samhällskris

Kursen Juridisk rådgivning vid kris genomfördes vid Försvarshögskolan i Stockholm under fyra intensiva, lärorika och "SALTy" dagar.

Dela:
Publicerad 2021-03-01 Uppdaterad 2023-09-17