Sök

Sök
 • Start
 • Krig, lag och ny teknik

Krig, lag och ny teknik

Cyberkrigföring, autonoma vapensystem och militär användning av yttre rymden. Framväxande, avancerad teknik har gjort sitt intåg vid kriser och i väpnade konflikter. Men hur ser de rättsliga frågorna kring detta ut? Det lär du dig mer om på den här kursen.

Vad leder kursen till?

Efter kursen kommer du:

 • ha grundläggande förståelse för den studerade teknikens funktioner och drift
 • kunna analysera den studerade teknikens inverkan på tillämpningen av lagen
 • kunna identifiera och kritiskt bedöma huvudområdena i debatten kring de rättsliga frågor som omgärdar den studerade tekniken
 • kunna differentiera mellan etiska och rättsliga argument och tillämpa och analysera de rättsliga argumenten i förhållande till teknikens användning i fredstid och konflikt

Kursens upplägg

Kursen börjar med en introduktion till det komplexa förhållandet som har utvecklats mellan krig, lag och teknik. Varje vecka ägnas åt en viss teknisk utveckling och en bedömning av de rättsliga konsekvenserna av användningen av tekniken i kris och krig.

Den teknik som utvärderas inkluderar:

 • cyberkrigföring,
 • obemannade och autonoma vapensystem,
 • mänsklig förbättringsteknik,
 • militär användning av yttre rymden,
 • stora datamängder, övervakning och algoritmisk krigföring

Kursen genomförs på engelska och huvudsakligen i form av självständiga litteraturstudier, stödda av föreläsningar samt seminarier.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Poäng

7,5

Startperiod

VT-23

Startvecka

Vecka 19

Slutvecka

Vecka 23

Behörighet

Kandidatexamen om 180 hp varav minst 60 högskolepoäng i samhällsvetenskap, humaniora eller juridik, alternativt relevant yrkeserfarenhet.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Engelska

Studietakt

100%

Urval

Akademiska poäng 100%

Typ

Fristående

Plugga för en säker framtid

Försvarshögskolan är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser...

Dela:
Publicerad 2020-09-10 Uppdaterad 2022-10-18