Sök

Sök

Krig, lag och ny teknik

Cyberkrigföring, autonoma vapensystem och militär användning av yttre rymden. Framväxande, avancerad teknik har gjort sitt intåg vid kriser och i väpnade konflikter. Men hur ser de rättsliga frågorna kring detta ut? Det lär du dig mer om på den här kursen.

Vad leder kursen till?

Efter kursen kommer du:

  • ha grundläggande förståelse för den studerade teknikens funktioner och drift
  • kunna analysera den studerade teknikens inverkan på tillämpningen av lagen
  • kunna identifiera och kritiskt bedöma huvudområdena i debatten kring de rättsliga frågor som omgärdar den studerade tekniken
  • kunna differentiera mellan etiska och rättsliga argument och tillämpa och analysera de rättsliga argumenten i förhållande till teknikens användning i fredstid och konflikt

Kursens upplägg

Kursen börjar med en introduktion till det komplexa förhållandet som har utvecklats mellan krig, lag och teknik. Varje vecka ägnas åt en viss teknisk utveckling och en bedömning av de rättsliga konsekvenserna av användningen av tekniken i kris och krig.

Den teknik som utvärderas inkluderar:

  • cyberkrigföring,
  • obemannade och autonoma vapensystem,
  • mänsklig förbättringsteknik,
  • militär användning av yttre rymden,
  • stora datamängder, övervakning och algoritmisk krigföring

Kursen genomförs på engelska och huvudsakligen i form av självständiga litteraturstudier, stödda av föreläsningar samt seminarier.

Anmälningskod

24114

Studietakt

100%

Poäng

7.5

Startperiod

VT 2024

Studieperiod

2024 vecka 19 - 23

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Studieform

Campus

Typ

Fristående kurs

Behörighet

Kandidatexamen om 180 hp varav minst 60 högskolepoäng i samhällsvetenskap, humaniora eller juridik, alternativt relevant yrkeserfarenhet.

Plats

Stockholm

Undervisnings­språk

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kontakt

Har du frågor om kursen ta kontakt med Studievägledarna.

Du når oss på e-post: studievagledning@fhs.se

Upptäck Försvarshögskolan

Vi är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser och konflikter.

Dela:
Publicerad 2023-09-19 Uppdaterad 2023-10-17