Sök

Sök
Översvämmad by i Asien.

Kris, hållbarhet och innovation

Innovationer kan hjälpa oss att hitta nya lösningar, användbara såväl vid krishantering som i vår strävan efter en hållbar utveckling. Hur kan vi agera hållbart i kristider?

Den här kursen ökar din kunskap och förståelse för innovationers betydelse för krishantering och hållbar utveckling.

Vad leder kursen till?

Kursen fokuserar på kopplingarna mellan krishantering, hållbar utveckling och innovation. Du kommer att gå igenom metoder och verktyg inom krishantering, samt FN:s hållbara utvecklingsmål i relation till kris och innovation. Ett sociotekniskt förhållningssätt till kris och hållbarhet används under hela kursen, inklusive mänskligt beteende i kristider, uppfattningar om hållbar utveckling, och etik. Kursen behandlar planering, ledning, innovation och utveckling av hållbara lösningar i samhället.

Kursens upplägg

Under kursen får du kunskap och förståelse för teoretiska begrepp inom krishantering, hållbar utveckling och innovation. Du kommer att diskutera exempel på lösningar i olika krisscenarier som också stödjer hållbarhetsmålen. Du ska också visa att du har lärt dig att identifiera sociala och tekniska perspektiv mot kris, hållbarhet och innovation. Det kommer du att göra genom skriftliga inlämningsuppgifter, där du reflekterar över litteratur i ämnet, och genom diskussion av andra studenters arbete.

Kursen går som en distanskurs, bestående av två delar. Den första delen består av tre moduler som introducerar studenterna till ämnena kris, hållbarhet och innovation. Varje modul innehåller föreläsningar, som delvis kan spelas in, samt seminarier där aktivt deltagande krävs. Du förväntas självständigt studera litteraturen och skriva en individuell rapport om vart och ett av ämnena kris, hållbarhet och innovation. Syftet med föreläsningarna är att introducera de grundläggande begreppen och nyckellitteraturen. Seminarierna syftar till att fördjupa studentens förståelse för ämnena och få insikter med hjälp av andra studenters perspektiv. Den andra delen av kursen syftar till att länka samman de tre modulerna genom en praktisk tillämpning. I den delen kommer du att arbeta med ett projekt, en presentation av dina resultat och diskussion med andra studenter.

Anmälningskod

24119

Studietakt

25%

Poäng

7.5

Startperiod

VT 2024

Studieperiod

2024 vecka 3 - 22

Utbildningsnivå

Grundnivå

Studieform

Distans

Typ

Fristående kurs

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska 6 (Engelska B).

Plats

Stockholm

Undervisnings­språk

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kontakt

Har du frågor om kursen ta kontakt med Studievägledarna.

Du når oss på e-post: studievagledning@fhs.se

Dela:
Publicerad 2023-09-19 Uppdaterad 2023-10-17