Sök

Sök
Försvarsmakten genomför en oanmäld beredskapskontroll på Gotland för att säkerställa förmågan att hantera hot med kemiska stridsmedel.I scenariot för beredskapskontrollen blev Försvarsmaktspersonal utsatt för kemiskt stridsmedel i samband med reparation av en skyddsvärd anläggning. Samtidigt inkom indikationer om ett förhöjt hot om sabotage med kemiska stridsmedel mot mål på Gotland. En CBRN-enhet från Totalförsvarets skyddscentrum och resurser från Kriminaltekniska säkerhetsunderrättelsetjänsten från Livgardet transporterades till Gotland för att stödja Gotlands regemente. För att kontrollera hela händelsekedjan från indikering och provtagning till analys, flögs misstänkt farliga ämnen till Totalförsvarets skyddscentrums laboratorium i Umeå.CBRN står för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot. Totalförsvarets skyddscentrum är ett försvarsgemensamt kunskapscentrum för CBRN och ansvarar för att vidmakthålla både nationell- och internationell krisberedskap inom funktionen.

Samhällssäkerhet

På den här kursen blir du bekant med begrepp inom katastrof-och krishanteringsforskning, samt lär dig att använda dessa för att analysera aktuella säkerhetsfrågor i Sverige och internationellt. Du lär dig också att beskriva och kritiskt värdera de beredskapssystem som hanterar kriser och katastrofer.

Vad leder kursen till?

Kursen ger dig insikter om samhällets säkerhet i termer av risker, kriser och katastrofer. Teoretiska diskussioner varvas med jämförande empiriska studier av hur samhällen producerar risker och sårbarheter, och hur krishanteringsförmåga, resiliens och riskreducering skapas och utvecklas. Dessa kunskaper är viktiga för alla som arbetar med samhällets säkerhet, exempelvis i totalförsvaret.

Kursens upplägg

Efter att ha genomgått kursen förväntas du kunna:

  • redogöra för och visa på skillnader och likheter mellan centrala teoretiska begrepp inom katastrof- och krishanteringsforskning;
  • använda centrala teoretiska begrepp för att analysera aktuella samhällssäkerhetsfrågor i Sverige samt utifrån ett jämförande internationellt perspektiv;
  • beskriva och kritiskt värdera hur beredskap för risk- och krishantering är organiserad i politik och förvaltning i Sverige samt i ett jämförande internationellt perspektiv.

När det gäller färdighetsträning fästs i denna kurs vikt vid förmåga att muntligen introducera och presentera en frågeställning. I anslutning till kursen ges såväl litteraturanknutna som fristående föreläsningar. Undervisningen består i övrigt av seminarier och en scenarioövning.

Kursen ges även som uppdragsutbildning med begränsat antal platser

Utbildningen kan beställas av en juridisk person, t.ex. ett företag, myndighet eller en organisation. Ett begränsat antal platser finns för sökande denna väg. En privatperson eller en enskild firma kan inte vara beställare av uppdragsutbildning. (Förordningen för uppdragsutbildning vid statliga högskolor och universitet, SFS 2002:760)

Kontakt

arita.holmberg@fhs.se

Anmälningskod

24121

Studietakt

100%

Poäng

7.5

Startperiod

VT 2024

Studieperiod

2024 vecka 18 - 22

Utbildningsnivå

Grundnivå

Studieform

Campus

Typ

Fristående kurs

Behörighet

Grundläggande behörighet + engelska 6 + Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1+1a2.

Plats

Stockholm

Undervisnings­språk

Undervisningen bedrivs på svenska.

Kontakt

Har du frågor om kursen ta kontakt med Studievägledarna.

Du når oss på e-post: studievagledning@fhs.se

Upptäck Försvarshögskolan

Vi är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser och konflikter.

Dela:
Publicerad 2023-09-19 Uppdaterad 2023-10-17