Sök

Sök

Statsvetenskap inriktning krishantering och säkerhet – fortsättningskurs

Hur hänger säkerhet ihop med makt, identitet och frihet? Hur fattar ledare beslut i kris, när informationen är bristfällig och media pressar på? Och hur påverkar samhällets politiska uppbyggnad möjligheterna att hantera en kris?

På fortsättningskursen får du studera säkerhetspolitik och analysera dagens säkerhetsproblem. Du får fördjupa dig i krishantering och internationell samverkan. Knappt hälften av kursen utgörs av vetenskaplig metod och uppsatsskrivande. Kursen avslutas med ett större rollspel tillsammans med militära studerande från Försvarshögskolan.

Vad kan fortsättningskursen i statsvetenskap leda till?

Fortsättningskursen utvecklar din förmåga att bedöma och analysera samhällets politiska och säkerhetspolitiska förhållanden. Du kommer bättre förstå hur faktorer som till exempel lagstiftning, massmedier, politiskt läge och jämlikhet påverkar säkerhetspolitiken.

Genom att lära dig om vetenskapliga metoder och skriva en uppsats kommer du utveckla ditt kritiska tänkande. När du själv tar fram ny kunskap lär du dig vad kunskap är och hur kunskap konstrueras.

Kursen gör dig också behörig för vidare studier i statsvetenskap.

Utbildningens innehåll

Under kursen diskuterar och analyserar du kriser och säkerhetspolitiska frågor utifrån normer, maktförhållanden och identitet. Vilka problem kan uppstå, hur går de att hantera och vad finns det för etiska perspektiv att ta ställning till?

Du lär dig om krishantering och internationell samverkan, särskilt hur samhällets politiska uppbyggnad påverkar beslutsfattande och krishantering, både på nationell och internationell nivå. Hur förebygger och hanterar länder, organisationer och förbund risker och kriser?

Du får diskutera vad osäker information och osäkerhet spelar för roll när man ska fatta beslut, och hur gruppdynamik i och mellan grupper påverkar beredskap och skadebegränsning. Hur påverkar en kris kommunikation, organisation, ledning och beteende? Och hur påverkar rapporteringen i media krishanteringen?

Praktisera allt du lärt dig i rollspel

Fortsättningskursen avslutas med ett två veckor långt rollspel, en vecka för förberedelser och en vecka för utförande. Fiktiva länder får ett försämrat säkerhetspolitiskt läge när det uppstår diplomatiska och militära förvecklingar. Tillsammans med dina kurskamrater och militära studerande vid Försvarshögskolan ska ni fatta beslut, organisera er, kommunicera och samordna organisationer och myndigheter för att hantera krisen. Lyckas ni hantera krisen eller blir det krig?

Övningen är alltid väldigt uppskattad av studenterna. Den gör det tydligt hur komplext det är att fatta beslut vid kriser. Många studenter tycker att rollspelen har varit en bra förberedelse för framtida praktik och arbete.

Anmälningskod

24102

Studietakt

100%

Poäng

30

Startperiod

VT 2024

Studieperiod

2024 vecka 3 - 22

Utbildningsnivå

Grundnivå

Studieform

Campus

Typ

Fristående kurs

Behörighet

Grundkurs i statsvetenskap eller motsvarande.

Plats

Stockholm

Undervisnings­språk

Undervisningen bedrivs på svenska.

Upptäck Försvarshögskolan

Rasmus Lindstedt

Rasmus pluggar statsvetenskap

Rasmus Lindstedt läser på statsvetenskapsprogrammet och sporras av skolans höga anseende, samtidigt som det ger en trygghet inför framtiden. Han uppskattar blandningen av civila och militära...

Att läsa statsvetenskap

Är du intresserad av fredsfrågor och civil beredskap? Vill du veta mer om faktorerna bakom cyberattacker och terrorism? Funderar du på hur man skapar säkerhet, vem den är till för, vilka som...

Försvarshögskolan är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser...

I händelsernas centrum

Studenterna som läser statsvetenskap på Försvarshögskolan kan söka till en mängd olika praktikplatser. Sara Attar gör sin praktik på internationella sekretariatet på Utbildningsdepartementet...

Herman Mostafa

Hermans väg till drömjobbet

Från fotbollsgymnasiet i Karlskrona till att arbeta med Sveriges skydd mot informationspåverkan. Herman Mostafa lät specialintresset leda honom hela vägen in i mål.

Dela:
Publicerad 2023-09-19 Uppdaterad 2023-10-17