Sök

Sök

Statsvetenskap inriktning krishantering och säkerhet – påbyggnadskurs

Det här är för dig som vill fördjupa dig i krishantering och säkerhet. Halva kursen är ditt uppsatsskrivande, då du kan fördjupa dig i den aspekt av krishantering och säkerhet du tycker är mest spännande.

Vad kan påbyggnadskursen i statsvetenskap leda till?

En utbildning i statsvetenskap ger dig förutsättningar för att arbeta som utredare, rådgivare eller analytiker inom privat eller offentlig sektor. Med inriktningen krishantering och säkerhet kan du arbeta med risk-, kris- och säkerhetsfrågor, inom till exempel kommuner, myndigheter, EU eller privata företag.

Utbildningens innehåll

Kursens första delkurs är Forskningsdesign och metod, därefter kommer en Tematisk ämnesfördjupning och slutligen skriver du din uppsats.

Forskningsdesign och metod

Här lär du dig att designa en studie, välja material till den och värdera resultaten. Kunskaperna använder du sedan för att själv välja metod och samla material till din uppsats. Genom att lära dig hur vetenskaplig kunskap tas fram kommer du lättare kunna värdera påståenden du möter, både i media och på arbetsplatsen.

Tematisk ämnesfördjupning

Här har du möjlighet att välja från ett brett urval tematiska ämnesfördjupningar. Delkursen är en läskurs med lärarledda seminarier. Vid ett examinationsseminarium kommer du få presentera en individuell skriftlig uppgift.

Uppsats

Grunden för ditt uppsatsarbete har lagts i de tidigare delkurserna och du är nu väl förberedd för att skriva din uppsats. Kopplingen mellan tidigare ämnesfördjupning och uppsatskursen syftar till att nå en hög grad av forskningsanknytning i uppsatsen.

Urval

Urval baseras på antal högskolepoäng med betyget Väl Godkänt, alternativt fyra eller fem på femgradig skala, på behörighetsgivande kurser. Om kursen är läst vid Försvarshögskolan eller annan svensk högskola påverkar inte meritvärdet.

Anmälningskod

24207

Studietakt

100%

Poäng

30

Startperiod

HT 2024

Studieperiod

2024 vecka 36 - 2025 vecka 3

Utbildningsnivå

Grundnivå

Studieform

Campus

Typ

Fristående kurs

Behörighet

Statsvetenskap - fortsättningskurs, eller motsvarande.

Plats

Stockholm

Undervisnings­språk

Undervisningen bedrivs delvis på svenska.

Upptäck Försvarshögskolan

Att läsa statsvetenskap

Är du intresserad av fredsfrågor och civil beredskap? Vill du veta mer om faktorerna bakom cyberattacker och terrorism? Funderar du på hur man skapar säkerhet, vem den är till för, vilka som...

Försvarshögskolan är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser...

Rasmus Lindstedt

Rasmus pluggar statsvetenskap

Rasmus Lindstedt läser på statsvetenskapsprogrammet och sporras av skolans höga anseende, samtidigt som det ger en trygghet inför framtiden. Han uppskattar blandningen av civila och militära...

Herman Mostafa

Hermans väg till drömjobbet

Från fotbollsgymnasiet i Karlskrona till att arbeta med Sveriges skydd mot informationspåverkan. Herman Mostafa lät specialintresset leda honom hela vägen in i mål.

I händelsernas centrum

Studenterna som läser statsvetenskap på Försvarshögskolan kan söka till en mängd olika praktikplatser. Sara Attar gör sin praktik på internationella sekretariatet på Utbildningsdepartementet...

Dela:
Publicerad 2023-09-19 Uppdaterad 2024-06-13