Sök
  • Start
  • Statsvetenskap inriktning krishantering och säkerhet – påbyggnadskurs

Statsvetenskap inriktning krishantering och säkerhet – påbyggnadskurs

Det här är för dig som vill fördjupa dig i krishantering och säkerhet. Halva kursen är ditt uppsatsskrivande, då du kan fördjupa dig i den aspekt av krishantering och säkerhet du tycker är mest spännande.

Vad kan påbyggnadskursen i statsvetenskap leda till?

En utbildning i statsvetenskap ger dig förutsättningar för att arbeta som utredare, rådgivare eller analytiker inom privat eller offentlig sektor. Med inriktningen krishantering och säkerhet kan du arbeta med risk-, kris- och säkerhetsfrågor, inom till exempel kommuner, myndigheter, EU eller privata företag.

Utbildningens innehåll

Kursens första delkurs är Forskningsdesign och metod, därefter kommer en Tematisk ämnesfördjupning och slutligen skriver du din uppsats.

Forskningsdesign och metod

Här lär du dig att designa en studie, välja material till den och värdera resultaten. Kunskaperna använder du sedan för att själv välja metod och samla material till din uppsats. Genom att lära dig hur vetenskaplig kunskap tas fram kommer du lättare kunna värdera påståenden du möter, både i media och på arbetsplatsen.

Tematisk ämnesfördjupning

Här har du möjlighet att välja från ett brett urval tematiska ämnesfördjupningar. Delkursen är en läskurs med lärarledda seminarier. Vid ett examinationsseminarium kommer du få presentera en individuell skriftlig uppgift.

Uppsats

Grunden för ditt uppsatsarbete har lagts i de tidigare delkurserna och du är nu väl förberedd för att skriva din uppsats. Kopplingen mellan tidigare ämnesfördjupning och uppsatskursen syftar till att nå en hög grad av forskningsanknytning i uppsatsen.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Poäng

30

Startperiod

HT-21

Startvecka

Vecka 35

Slutvecka

Vecka 03

Behörighet

Fortsättningskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet eller motsvarande.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Studietakt

100%

Urval

Akademiska poäng 100%.

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Typ

Fristående

Dela:
Publicerad 2018-02-06 Uppdaterad 2021-06-22