Sök
  • Start
  • Statsvetenskap inriktning krishantering och säkerhet – påbyggnadskurs

Statsvetenskap inriktning krishantering och säkerhet – påbyggnadskurs

Det här är för dig som vill fördjupa dig i krishantering och säkerhet. Halva kursen är ditt uppsatsskrivande, då du kan fördjupa dig i den aspekt av krishantering och säkerhet du tycker är mest spännande.

Vad kan påbyggnadskursen i statsvetenskap leda till?

En utbildning i statsvetenskap ger dig förutsättningar för att arbeta som utredare, rådgivare eller analytiker inom privat eller offentlig sektor. Med inriktningen krishantering och säkerhet kan du arbeta med risk-, kris- och säkerhetsfrågor, inom till exempel kommuner, myndigheter, EU eller privata företag.

Utbildningens innehåll

Kursens första delkurs har två olika inriktningar: Säkerhet och krishantering i teori och europeisk praktik eller Organisationer och säkerhet. Du väljer själv vilken du vill läsa. Därefter lär du dig forskningsdesign och metod för att slutligen skriva en uppsats.

Säkerhet och krishantering i teori och europeisk praktik

Delkursen fokuserar på säkerhet och krishantering i Europa ur ett jämförande perspektiv. Du lär dig hur enskilda länder påverkas av dagens fördjupade säkerhetssamarbete i Europa och EU:s växande betydelse på området. Du lär dig om Europas gemensamma mål, problem och lösningar på krishantering, säkerhet och internationellt samarbete, samt hur det påverkar enskilda länder i praktiken. Du får också diskutera alternativa utvecklingsvägar för den europeiska säkerhets- och krishanteringsstrukturen.

Organisationer och säkerhet

Kursen kombinerar delar ur organisationsteori, offentlig förvaltning och krishanteringsforskning. Du lär dig mer om hur verksamheter och styrprocesser fungerar med ett särskilt fokus på kris- och säkerhetsfrågor i offentliga organisationer.

Vetenskapliga metoder och uppsatsskrivande

Två tredjedelar av kursen utgörs av vetenskapliga metoder och uppsatsskrivande. På metodkursen lär du dig att designa en studie, välja material till den och värdera resultaten. Kunskaperna använder du sedan för att själv välja metod och samla material till din uppsats. Genom att lära dig hur vetenskaplig kunskap tas fram kommer du lättare kunna värdera påståenden du möter, både i media och på arbetsplatsen.

Anmälningskod

FHS-2207

Utbildningsnivå

Grundnivå

Poäng

30

Startperiod

HT-20

Startvecka

Vecka 36

Slutvecka

Vecka 03

Behörighet

Fortsättningskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet eller motsvarande.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Studietakt

100%

Urval

Akademiska poäng 100%.

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Typ

Fristående

Dela:
Publicerad 2018-02-06 Uppdaterad 2020-04-16