Sök

Sök
  • Start
  • Strategisk ledning av förmågeutveckling och materielförsörjning

Strategisk ledning av förmågeutveckling och materielförsörjning

Den här kursen handlar om hur Sverige och andra länder organiserar och planerar sin långsiktiga försvarsmaterielförsörjning. Du kommer också få fördjupa dig i hur förmågor utvecklas för att själv kunna delta i, men även leda sådana utvecklingsprocesser.

Vad leder kursen till?

Kursen ger dig kunskaper om hur den svenska materielförsörjningen planeras och genomförs för att bidra till förmågeutveckling. Du kommer efter avslutad kurs ha en djupare förståelse för de processer som leder fram till militär förmåga och du kommer vara bekant med problem kopplade till förmågeutveckling.

Kursens upplägg

Kursen går igenom hur svensk materielförsörjning till stöd för förmågeutveckling genomförs och olika organisationers roller i dessa processer. Kursen belyser också betydelsen och inverkan av försvarsexport, försvarsmaterielsamarbeten, offset, teknologiöverföring och internationellt standardiseringsarbete.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, självstudier och seminarier.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Poäng

7,5

Startperiod

VT-23

Startvecka

Vecka 13

Slutvecka

Vecka 22

Behörighet

Officersexamen eller ingenjörsexamen om minst 180 hp, eller motsvarande.

Undervisningsform

Normal

Undervisningsspråk

Engelska

Studietakt

100%

Typ

Fristående

Plugga för en säker framtid

Försvarshögskolan är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser...

Dela:
Publicerad 2020-03-02 Uppdaterad 2022-10-17