Sök

Sök

Systemperspektiv på totalförsvar

Den här läskursen ger analytiska verktyg till dig som arbetar övergripande med strategiska frågor kopplade till totalförsvaret. Kursen syftar till att fördjupa förståelsen avseende systemperspektiv som kan användas för att förstå, analysera och utveckla koncept för totalförsvar.

Vad leder kursen till?

Under kursens gång får du kunskap för att beskriva och kategorisera sociotekniska systemperspektiv, vilka kan användas för att studera totalförsvarskoncept. Kursen utvecklar också förmågan att analysera och argumentera för styrkor och svagheter i ett totalförsvarskoncept med hjälp av systemperspektiv. På basis av detta utvecklas ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt för att problematisera relationen mellan totalförsvarskoncept och teoretiska systemperspektiv.

Kursens upplägg

Kursen är en läskurs och undervisningen sker därför genom litteraturstudier. Undervisningen sker genom skrivna instruktioner där du ska varva litteraturstudie med att lösa en tillämpad uppgift. Den tillämpade uppgiften löser du genom att arbeta med de kunskapsområden, färdigheter, förmågor och förhållningssätt som definieras i kursens lärandemål.

Kärnan i kursuppgiften är att tillämpa systemtänkande och systemperspektiv med syfte att förstå och analysera totalförsvarskoncept.

Anmälningskod

23205

Studietakt

50%

Poäng

4.5

Startperiod

HT 2023

Studieperiod

2023 vecka 49 - 2024 vecka 2

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Undervisningsform

Campus

Typ

Fristående kurs

Behörighet

Godkända kurser om minst 180 hp som inkluderar @@minst 7,5 hp studier tillämpade mot försvar, krishantering och säkert @@ett självständigt arbete om minst 15 hp, samt Engelska 6 (Engelska B).

Plats

Stockholm

Undervisnings­språk

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kontakt

Har du frågor om kursen ta kontakt med Studievägledningen

Du når oss på e-post: studievagledning@fhs.se

Upptäck Försvarshögskolan

Plugga för en säker framtid

Vi är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser och konflikter.

Dela:
Publicerad 2023-09-19 Uppdaterad 2023-09-22