Sök

Sök

Totalförsvar - Grundkurs

Kursen är grundläggande och syftar till att utveckla deltagarnas kunskaper om det svenska totalförsvaret samt skapa engagemang och gemensamma förutsättningar för planering och samarbete mellan relevanta aktörer inom det nya totalförsvaret. Kursen genomförs med en kombination av platsförlagd undervisning på Försvarshögskolan och distansstudier på vår digitala plattform.

Bakgrund

Totalförsvar är verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig och består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar). Det civila och militära försvaret är ömsesidigt förstärkande. Ett starkt totalförsvar är förebyggande och fredsbevarande.

De resurser som utvecklas inom totalförsvaret för att möta det väpnade angreppet ska även kunna användas för att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar i fredstid. Civilt försvar och krisberedskap samordnas och inordnas under termen civil beredskap.

MSB erbjöd kursen Förberedande totalförsvarskurs med Försvarshögskolan som genomförare mellan åren 2016 - 2017. Kursen har kontinuerligt utvecklats och erbjuds från 2022 enligt föreliggande kursplan med namnet Totalförsvar - grundkurs.

Kursens utveckling har skett mot bakgrund av förändrade behov, omvärldsläge och förväntningar i samhället. Utvecklingsarbetet har också tagit hänsyn till regeringens styrning av området totalförsvar och givna förutsättningar för totalförsvarsplanering.

Om utbildningen

Utbildningen är grundläggande och syftar till att utveckla deltagarnas
kunskaper om det svenska totalförsvaret samt skapa engagemang och
gemensamma förutsättningar för planering och samarbete inom det nya
totalförsvaret.

Vidare är utbildningens syfte att deltagarna ska få möjlighet att lära av
varandras erfarenheter och att utveckla ett brett kontaktnät.

Utbildningen genomförs av Centrum för Totalförsvar och Samhällets Säkerhet (CTSS) vid Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

Lärandemål

Efter genomförd kurs förväntas deltagaren kunna:

 1. beskriva vad totalförsvar innebär, samt ansvar och roller för aktörer i totalförsvaret inför och vid höjd beredskap
 2. ge exempel på regeringens styrning och rättsliga förutsättningar för totalförsvaret inför och vid höjd beredskap
 3. beskriva den säkerhetspolitiska kontexten, hotbilden mot Sverige och konsekvenserna för totalförsvarets utformning
 4. sammanfatta utvecklingsområden som är av särskild betydelse för deltagarens egen organisation.

Innehåll

Under kursen behandlas huvudsakligen följande innehåll:

 • Legala förutsättningar för totalförsvaret, administrativ och organisatorisk beredskap
 • Säkerhetsskydd och säkerhetsskyddsanalys
  Det politiska uppdraget;
  • Sveriges försvarspolitiska inriktning för år 2021-2025
  • Aktuella regeringsuppdrag och utredningar
 • Hotbild mot Sverige, hybridhot och olika typer av påverkan
 • Handlingskraft - en samlad plan för ett starkare totalförsvar

Upplägg och omfattning

Kursen genomförs under fyra (4) dagar, fördelat över en (1) dag självstudier och tre (3) dagar lärarledd undervisning. Kursens lärarledda dagar kan genomföras platsförlagda eller på distans.

Deltagaren får tillgång till en digital lärplattform. Självstudierna genomförs genom lärplattformen där olika moment tillhandahålls, såsom t ex material för inläsning, webbkurser, webbsänt seminarium eller föreläsning, individuell reflektionsuppgift samt quiz. Beräknad arbetsinsats för självstudierna motsvarar en dag (6- 8 timmar). Deltagaren kan fördela dessa studier över flera dagar. Dessa moment ska vara avslutade och inlämnade senast en (1) vecka innan det lärarledda genomförandet, som då genomförs under tre (3) sammanhängande dagar.

Kursens upplägg bygger på att kursdeltagaren är närvarande och aktiv under kursens samtliga delar.

Kurstillfällen

Kursen genomförs på heltid under fyra dagar, en digital dag som genomförs via en lärplattform, och tre dagar på plats på Försvarshögskolan. Kursens tre platsförlagda dagar genomförs nästa gång:

 • 20 - 22 mars 2024
 • 17 - 19 april 2024
 • 28 - 30 augusti 2024
 • 9 - 11 oktober 2024

Förstudierna beräknas ta ca 6-8 timmar att genomföra och ska vara inlämnade i lärplattformen senast en vecka innan det lärarledda genomförandet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer, beslutsfattare och handläggare som har ansvar och uppgifter inom det svenska totalförsvaret på lokal, regional eller nationell nivå, inom både offentlig sektor och det privata näringslivet.

Kursen vänder sig även till företrädare för frivilliga försvarsorganisationer.

Förkunskaper

Deltagaren ska ha kunskap om egen organisations ansvar och roll inom samhällets krisberedskap och totalförsvar.

Deltagaren ska ha genomgått webb-utbildningen Grundläggande säkerhetsskyddsutbildning (sammanlagt ca 1 timme).

Anmälan

Anmälan görs via MSBs hemsida. Klicka på "Anmälan öppen" till höger, så kommer du att dirigeras rätt.

Urval

Försvarshögskolan och MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval med hänsyn till prioritering av särskilt utpekade aktörer inom totalförsvaret. Vid eventuellt urval beaktas också till exempel jämställdhet, behovsbild samt geografisk spridning.

Återbudsregler

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

HT-24

Omfattning

4 dagar heltidsstudier

Undervisningsform

Campus

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

Kursavgiften är 14 500 SEK exklusive moms

Studietakt

Enstaka dagar

Urval

MSB förbehåller sig rätten att i samråd med Försvarshögskolan göra ett urval med hänsyn till prioritering av särskilt utpekade aktörer inom totalförsvaret. Vid eventuellt urval beaktas också till exempel jämställdhet, behovsbild samt geografisk spridning.

Typ

Uppdrag

Passed node is not renderable
Dela:
Publicerad 2021-07-20 Uppdaterad 2024-06-17