Sök

Sök
  • Start
  • Totalförsvar - grundkurs

Totalförsvar - Grundkurs

Kursen är grundläggande och syftar till att utveckla deltagarnas kunskaper om det svenska totalförsvaret samt skapa engagemang och gemensamma förutsättningar för planering och samarbete mellan relevanta aktörer inom det nya totalförsvaret. Kursen genomförs med en kombination av platsförlagd undervisning på Försvarshögskolan och distansstudier på vår digitala plattform.

Bakgrund

Totalförsvar är verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig och består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar). Det civila och militära försvaret är ömsesidigt förstärkande. Ett starkt totalförsvar är förebyggande och fredsbevarande.

De resurser som utvecklas inom totalförsvaret för att möta det väpnade angreppet ska även kunna användas för att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar i fredstid. Civilt försvar och krisberedskap samordnas och inordnas under termen civil beredskap.

MSB erbjöd kursen Förberedande totalförsvarskurs med Försvarshögskolan som genomförare mellan åren 2016 - 2017. Kursen har kontinuerligt utvecklats och erbjuds från 2022 enligt föreliggande kursplan med namnet Totalförsvar - grundkurs.

Kursens utveckling har skett mot bakgrund av förändrade behov, omvärldsläge och förväntningar i samhället. Utvecklingsarbetet har också tagit hänsyn till regeringens styrning av området totalförsvar och givna förutsättningar för totalförsvarsplanering.

Om utbildningen

Utbildningen är grundläggande och syftar till att utveckla deltagarnas
kunskaper om det svenska totalförsvaret samt skapa engagemang och
gemensamma förutsättningar för planering och samarbete inom det nya
totalförsvaret.

Vidare är utbildningens syfte att deltagarna ska få möjlighet att lära av
varandras erfarenheter och att utveckla ett brett kontaktnät.

Utbildningen genomförs av Centrum för Totalförsvar och Samhällets Säkerhet (CTSS) vid Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

Upplägg och omfattning

Kursen genomförs under tre (3) dagar.

Kursen har ett upplägg där en kombination av distanskurs och platsförlagt genomförande används. Vid detta genomförande får deltagaren tillgång till en digital lärplattform, där olika moment ska genomföras som självstudier, såsom t ex material för inläsning, webbkurser, webbsända seminarier, individuella reflektionsuppgifter samt diagnostiska uppgifter. Beräknad arbetsinsats för självstudierna motsvarar en arbetsdag (6-8 timmar). Dessa moment ska vara avslutade och inlämnade senast en (1) vecka innan närstudierna på FHS, som då genomförs under två (2) dagar. För att kunna tillgodogöra sig innehållet under de två dagarna på plats, måste självstudierna vara genomförda.

Kursens upplägg bygger på att kursdeltagaren är närvarande och aktiv under kursens samtliga delar.

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer, beslutsfattare och handläggare som har ansvar och uppgifter inom det svenska totalförsvaret på lokal, regional eller nationell nivå, inom både offentlig sektor och det privata näringslivet.

Kursen vänder sig även till företrädare för frivilliga försvarsorganisationer.

Förkunskaper

Deltagaren ska ha kunskap om egen organisations ansvar och roll inom samhällets krisberedskap och totalförsvar. Deltagaren ska ha genomgått de två webb-utbildningarna Grundläggande säkerhetsskyddsutbildning och Grundläggande totalförsvarsjuridik (sammanlagt ca 2-3 timmar).

Kurstillfällen

Kursen genomförs på heltid under tre dagar. En av dagarna är en digital dag som genomförs via vår lärplattform, och två dagar genomförs på plats på Försvarshögskolan. Kursens två platsförlagda dagar genomförs nästa gång:

  • 8-9 november 2023. Senast 26 oktober ska förstudierna vara genomförda och inlämnade i lärplattformen.
  • 20-21 november 2023. Senast 8 november ska förstudierna vara genomförda och inlämnade i lärplattformen.

Förstudierna beräknas ta ca 6-8 timmar att genomföra.

Anmälan

Anmälan görs via MSBs hemsida. Klicka på "Anmälan är öppen" till höger, så kommer du att dirigeras rätt.

Urval

Försvarshögskolan och MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval med hänsyn till prioritering av särskilt utpekade aktörer inom totalförsvaret. Vid eventuellt urval beaktas också till exempel jämställdhet, behovsbild samt geografisk spridning.

Återbudsregler

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

HT-23

Omfattning

3 dagar heltidsstudier

Undervisningsform

Campus

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

Kursavgiften är 12 000 SEK exklusive moms

Studietakt

Enstaka dagar

Urval

MSB förbehåller sig rätten att i samråd med Försvarshögskolan göra ett urval med hänsyn till prioritering av särskilt utpekade aktörer inom totalförsvaret. Vid eventuellt urval beaktas också till exempel jämställdhet, behovsbild samt geografisk spridning.

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2021-07-20 Uppdaterad 2023-05-16