Sök

Sök

Raritetssamlingen

Biblioteket har en en unik raritetssamling inom militärhistoria. Samlingen består av material från Arméstabens, Marinstabens och Kongl. Artilleriregementets samling.

Ur Tånga hed-samlingen. Målaren heter Per Fredrik Carl Hellström och han var officer vid Svea artilleriregemente under 2:a halvan av 1800-talet.

Tånga hed-samlingen

Kongl. Artilleriregementets samling, den så kallade Tånga hed-samlingen, består av cirka 400 volymer samt ett 50-tal handskrifter och mappar med teckningar, akvareller och fotografier. Den äldsta boken i samlingen är från 1588. Materialet är huvudsakligen från 1600-, 1700- och 1800-talet och omfattar ämnen som artilleri, fortifikation, krigshistoria och naturvetenskap.

Stabssamlingen

Även Arméstabens och Marinstabens äldre samlingar innehåller rariteter. Samlingen innehåller främst ämnen som sjökrigshistoria, skeppsbyggnad och navigation.

Förvaring och tillgänglighet

2017 till 2018 genomfördes ett arbete med inventering och vårdplanering av raritetssamlingen. Samlingen förvaras i stängda magasin, men merparten av materialet kan beställas upp och studeras som läsesalslån.

Vill du veta mer om raritetssamlingen?

Hela raritetssamlingen finns förtecknad men den är bara delvis katalogiserad.

» Förteckning över Anna Lindh-bibliotekets raritetssamling

Tånga hed-samlingen finns sökbar i vårt söksystem Primo och i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS.

Stabssamlingens cirka 400 verk är delvis sökbara i LIBRIS, men huvuddelen är endast sökbar i bibliotekets tryckta kortkatalog.

» Bibliotekets samlingar - sök i Primo

» LIBRIS - Den svenska nationella bibliotekskatalogen

Filmer om samlingen

På FHS play hittar du filmer om samlingens ursprung. Om du är student och läser militärhistoria så finns en film om intressanta verk i samlingen.

» Se filmer om raritetssamlingen på FHS play.

Befäst stad 1600-talet
Dela: