Sök

Sök

Raritetssamlingen tillgängliggörs och rengörs

Anna Lindh-biblioteket ser över sina samlingar i raritetsmagasinet.

Vård av bibliotekets raritetssamling. Bokbindare Nils Göran Nilsson Foto:Helene Gebele

Från november 2017 till juni 2018 görs en översyn av samlingarna i raritetsmagasinet. För översynen ansvarar bokbindaren och militärhistorikern Nils-Göran Nilsson.

Samlingarna består av Tånga Hed samt äldre verk från stabernas samlingar. I samlingarna finns runt 800 böcker från 1600-talet fram till 1800 samt handskrifter och en stor mängd bilder.

Synliggörande

Delar av samlingarna finns inlagda och sökbara i den nationella databasen Libris.

För att ytterligare synliggöra samlingarna har en förteckning tagit fram som omfattar hela samlingen.

I förteckningen antecknas även litteraturens proveniens, det vill säga varifrån den kommer.

Slutligen noteras om materialet kan vara intressant för digitalisering och göras tillgängligt via webben. Det kan röra sig om forskningsintresse eller som ett sätt att bevara det.

Bevarande

Nils-Göran Nilsson dokumenterar även skador på litteraturen och rengör den.

Utöver själva samlingen ses även rummet över och nya skåp har köpts in som ska säkra bevarandet. Rummet har också fått ny belysning. I rummet kommer senare kunna ges mindre visningar av samlingarna.

» Läs mer om raritetssamlingen.

Dela: