Sök

Sök

För dig med ​funktionsnedsättning

Om du har läs- och skrivsvårigheter till exempel dyslexi, synskada eller annan funktionsnedsättning har du rätt till anpassad kurslitteratur.

Anpassad kurslitteratur

Studerande med läs- och skrivsvårigheter, synskada eller annan funktionsnedsättning har rätt att låna anpassad kurslitteratur, exempelvis talböcker eller punktskrift, från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Talböcker finns att ladda ned i MTM:s katalog Legimus och kan läsas på både telefon och dator. Kontakta Anna Lindh-biblioteket för att få ett nedladdningskonto eller för att få mer information om anpassad kurslitteratur.

» Sök i Legimus

Om litteraturen inte finns inläst

Om din obligatoriska kurslitteratur inte finns i Legimus, hjälper biblioteket dig med att beställa nyproduktion från MTM. Produktionstiden för inläsning av nya böcker är ungefär två månader, så var ute i god tid med din beställning.

Behöver du hjälp med bokkapitel, kompendier eller tidskriftsartiklar vänder du dig till bibliotekets kontaktpersoner som kan visa dig hur du använder talsyntesprogram som ClaroRead Plus för att lyssna på dessa.

» Behöver du inläst litteratur? Läs mer här

Campuslicenser till datorprogram och resursrum

Försvarshögskolan har campuslicenser för ett antal datorprogram som underlättar läs- och skrivarbetet under studietiden på Försvarshögskolan. Det är både talsyntesprogrammet ClaroRead Plus och program för rättstavning som Stava Rex och SpellRight.

Dessa får användas av dig som student på Försvarshögskolan och kan laddas ned på din egen privata dator under studietiden.

» Läs mer om campuslicenser på Studentportalen

Försvarshögskolan har också ett resursrum, där en dator med hjälpprogram finns installerade. Kontakta Försvarshögskolans samordnare för studenter med funktionsnedsättning för att få tillgång till resursrummet.

Övriga frågor kring pedagogiskt stöd under studierna

För övriga frågor om stöd till studenter med funktionsnedsättning, kontakta Försvarshögskolans samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

» Mer om pedagogiskt stöd

Bibliotekets tillgänglighet

  • Entrén till Försvarshögskolan kan nås via ramp. Biblioteket ligger i gatuplanet. Bokhallen är i ett plan och utan nivåskillnader. En trappa ned finns det äldre tidskrifter, öppna magasin samt läsplatser. Det finns hiss till det nedre planet.
  • Handikapptoalett finns i skolans entré.
  • Kontakta oss gärna om du har fler frågor kring tillgängligheten på biblioteket.
Kunde inte hitta någon användare med e-postadressen resurs@fhs.se.
Dela: