Sök

Sök
Charlotte Wagnsson vid skrivbordet

Charlotte Wagnsson, professor i statsvetenskap, forskar och undervisar vid Försvarshögskolan.

Målinriktat, kreativt och stimulerande

Så beskriver Charlotte Wagnsson sitt arbete som professor i statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik på Försvarshögskolan.

Vad jobbar du med?

Det korta svaret är att jag forskar, undervisar och administrerar.

Vad forskar du om just nu?

Om hur stater kan rusta sig för att stå emot informationspåverkan.

Vad är roligast med att forska?

Att man får vara kreativ och tänka på nya sätt kring en fråga, skapa ny kunskap helt enkelt. Numera jobbar vi mycket i kortare projekt som resulterar i artiklar snarare än i böcker. Det arbetssättet passar mig eftersom jag är målinriktad och tycker om att slutföra saker.

Kan det bli ensamt att forska?

Det är faktiskt inte speciellt ensamt. Ansvaret att få något gjort ligger förstås på mig, det är ett väldigt målinriktat jobb. Samtidigt jobbar man också mycket tillsammans med andra i forskargrupper där vi hjälper varandra framåt. En viktig del i forskningsarbetet är vetenskapliga seminarier där vi debatterar frågeställningar, det blir ofta livliga diskussioner. Då samlas alla, från doktorander till professorer.

Berätta om undervisningen!

Nuförtiden undervisar jag framförallt civila studenter på magisterprogrammet. Det händer att jag undervisar militära studenter också. Jag tycker bäst om handledning där jag får träffa studenter i små grupper eller på tu man hand. Då får man möjlighet att verkligen hjälpa individen framåt. Även examinationer är stimulerande, studenter lär sig också under själva examinationen.

Vad ingår i den administrativa delen av ditt uppdrag?

En högskola måste skötas, till stor del handlar det om att utveckla verksamheten på olika sätt. Jag har bland annat haft en central roll i arbetet med att skapa ett nytt mastersprogram och har även varit drivande i arbetet kring ansökan om examenstillstånd för forskarutbildning. Jag tycker om att utveckla och förbättra, både strukturer, utbildning och forskning. Att komma fram till förändringar som effektiviserar och ger bättre kvalitet.

Hur skulle du beskriva din arbetsplats?

Den statsvetenskapliga avdelningen på Försvarshögskolan är den största statsvetenskapliga miljön i Sverige inom området säkerhetspolitik och krishantering. Det är en väldigt trevlig, kreativ och konstruktiv arbetsplats där vi hjälper och stöttar varandra att ständigt utveckla forskning och undervisning. Vi är också tämligen jämnt fördelade mellan kvinnor och män, vilket är positivt.

Sidinformation

Publicerad:
2018-02-08
Senast uppdaterad:
2023-09-11
Dela: