Sök

Sök
  • Start
  • Vind i seglen för civilt försvar
Mingel på lansering av CTSS

Vind i seglen för civilt försvar

– Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet kommer att stärka Försvarshögskolans arbete och därmed samhällets arbete för ökad robusthet. Statssekreterare Charlotte Svensson talade på invigningen av Försvarshögskolans satsning, som samlar experter inom terrorism, försvar, informationssäkerhet och krisberedskap.

Verksamheten vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet startades redan den första januari i år, men invigningen gick av stapeln den åttonde mars. Charlotte Svensson, statssekreterare med ansvar för samhällets krisberedskap, betonade att de tidigare nedskärningarna i försvaret även fick negativa konsekvenser för det civila försvaret och därmed totalförsvaret i stort.

– Kunskap och kompetens skingrades för vinden, det får stora konsekvenser. Att bygga upp en verksamhet som har nedmonterats innebär stora utmaningar, säger Charlotte Svensson.

Men nu har vinden vänt och det civila försvaret befinner sig i en uppbyggnadsfas. Det framgår tydligt, inte minst i regeringens budget där civilt försvar tilldelas 1,3 miljarder kronor under perioden 2018 till 2020.
– Det är den största ekonomiska satsningen på det civila försvaret som har gjorts på 20 år, säger Charlotte Svensson. 

Navet i kunskapsuppbyggnad

Chef för det nya centret är Fredrik Bynander, som betonar att det kommer att krävas stora utbildnings- och övningsinsatser för att Sverige ska kunna återta sin totalförsvarsförmåga.
– Vårt mål är att bli navet i kunskapsuppbyggnaden för totalförsvaret, säger han.

Utöver sin forskningsbakgrund som disputerad statsvetare så har Fredrik Bynander arbetat vid regeringskansliet.
– Det kännetecknar många av oss som arbetar här på centret, vi har flera olika bakgrunder som förutom akademin också inbegriper den så kallade verkligheten.

Den mångfalden vill Fredrik Bynander värna om även i fortsättningen.
– Jag vill att vi ska vara ett kunskapscentrum och för det behövs många olika kompetenser. Dessutom vill jag att vi ska vara en plantskola för unga lovande personer.

Bild på några av de chefer på centret som höll presentationer

Centrets verksamhet presenterades av Per Thunholm, Jenny Deschamps-Berger, Pär Daléus och Fredrik Bynander.

Ökad efterfrågan på utbildning

Centret har i dag cirka 40 medarbetare, en av dessa är Pär Daléus, chef för enheten för uppdragsutbildning, där bland annat kurser inom samhällets krisberedskap och totalförsvar ingår. Han säger att efterfrågan på utbildningar har ökat och förfrågningar kan komma dels från hela branscher, dels från avdelningar eller staber på enskilda myndigheter.

– Vi har skalat upp och kommer att skala upp ännu mer, bland annat genom att utveckla webbutbildningar, säger Pär Daléus.

Vid invigningen närvarade cirka 120 personer. Inbjudna var chefer och handläggare på myndigheter och organisationer inom krisberedskap och totalförsvar samt personalen på centret.

I samband med invigningen släpptes en reviderad utgåva av rapporten Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige. Rapporten har publicerats sedan 2007 och centret har sedan 2018 ansvaret för de årliga uppdateringarna. Nyheter för i år är bland annat en fördjupad beskrivning av det gamla totalförsvaret och utvecklingen av den militära förmågan. Dessutom har aktuella hän­delser under 2017, bland annat terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm, tillkommit.

Bland de inbjudna gästerna fanns chefer och handläggare på myndigheter och organisationer.

Faktaruta – CTSS

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) bedriver uppdragsutbildning, övningsverksamhet, analys och utvärderingar inom totalförsvarsområdet. Centrets medarbetare kommer även att samarbeta tätt med Försvarshögskolans forskare och ingå i olika forskningsprojekt. Läs mer om centret.

Dela:
Publicerad 2018-03-20 Uppdaterad 2020-12-10