Sök

Sök
  • Start
  • Så klarar du som ledare morgondagens kriser
Panel under seminariet Leadership in crisis 

Så klarar du som ledare morgondagens kriser

Är du ledare på strategisk nivå? Forskarna på seminariet Leadership in crisis – tomorrow’s challenges gav flera tips på hur du förbereder dig för kriser.

1. Kraven är samma

Trots en föränderlig omvärld så ändras människorna i den inte i samma takt.
– Människors krav på hur man är en bra ledare gäller både nu och i framtiden, säger Dennis Gyllensporre, chef ledningsstaben i Försvarsmaktens högkvarter och docent vid Försvarshögskolan. 

2. Öva!

– Övning gör verkligen skillnad. Om det inte finns redan - skapa ett system för övning och träning. Inkludera även de närmaste medarbetarna i övningarna. Under en övning sätts planer och rutiner vilket gör ert utgångsläge bättre i en kris, säger Annika Brändström, chef, Kansliet för krishantering, Justitiedepartementet.

3. Vems ansvar? Dokumentera!

Tänk redan under krisen på att ansvarsutkrävande kommer att komma. Allmänhetens bild av vad som har hänt och vems fel det är formas kontinuerligt under krisen genom sociala medier och kommer att påverka ansvarsutkrävandet. Processen för ansvarsutkrävandet kan starta tidigt och kommer att kräva att du som ledare kan bevisa vilka åtgärder du har vidtagit - och när. Det underlättar om du för loggbok över vilka beslut som har fattats och vilken information/vilken lägesbildsuppfattning du hade vid beslutstillfället.

4. Ta råd!

Läs dig till hur man är en bra ledare.
– Forskningen kring ledarskap och krishantering kan ge flera råd, som ofta går att implementera i verksamheten. Forskningsresultaten kan dock vara svåra att få tag på och behöver tillgängliggöras, säger Annika Brändström.

5. Är du en dålig ledare? Allt är inte ditt fel!

Dåliga ledare har vi alla erfarenhet av. För att ditt ledarskap ska uppfattas som destruktivt krävs att medarbetarna ser din stil som fientlig och hämmande för organisationen. Det kan bero på att du är psykopat eller narcissist. Men det kan också bero på organisationen.
– Idag har ledare inte tid att vara strukturerade eller att intressera sig för medarbetarna på det sätt de hade velat. Organisationerna och omständigheterna skapar destruktiva ledare. Det ligger inte i personligheten från början, säger Maria Fors Brandebo, adjunkt i ledarskap under påfrestande förhållanden vid Försvarshögskolan och en av författarna till nyutgivna boken Destruktivt ledarskap.

Om seminariet

Leadership in crisis – tomorrow’s challenges genomfördes den 19 april 2018 inom ramen för konferensen Public and Political Leadership Network. Seminariet spelades in och finns tillgängligt via webben.

På seminariet medverkade även Robert Egnell, professor och chef för institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, och Sanneke Kuipers, docent vid Leidens universitet. Moderator var Pär Daléus, chef för enheten för uppdragsutbildning vid Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet.

Dela:
Publicerad 2018-05-07 Uppdaterad 2020-12-10