Sök

Sök
Porträtt av Martin Tavander framför FOI-skylt.

En perfekt analytikerutbildning

Skvaller, krigsspel och massor med kurslitteratur. Det är erfarenheter som Martin Tavander har stor nytta av i sitt yrkesliv. — Militärhistoria är en analytikerutbildning mer än historia, säger Martin Tavander, som tog examen 2019.

— Det var mycket litteratur och snålt med hur många ord man fick ha i sina tentor och inlämningsuppgifter, säger Martin som tycker det var bra och har förberett honom väl inför jobbet han har nu.

— På utbildningen får du läsa mycket, analysera och sammanställa information. Naturligtvis läser du historia, om exempelvis sådant som tempelriddare och ”otrogna”. Men det är när du ser de tidlösa tankarna och fenomenen som återkommer i våra dagar med imperialism och jihad som det blir intressant, tycker Martin Tavander.

— Det är ingen slump att Ryssland i sin nya konstitution har en ökad betoning på historia och identitet. Rysslands säkerhetspolitiska ambitioner kan oftast kopplas till upplevda historiska oförätter. Som det uppen­bara exemplet med annekteringen av Krim-halvön som historiskt tillhört Ryssland och som har en stor rysk befolkning.

Även osanning är relevant

Hans intresse för Ryssland och säkerhetspolitik förde honom till jobbet som junior analytiker på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, en arbets­givare på hans topp-tre-lista, tillsammans med polisen (där han redan hunnit jobba en kort tid) och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Ett jobb där han ofta söker öppen och tillgänglig information via internet, vilket kräver förståelse för källkritik. Ett ämne som fanns med som en röd tråd under hela utbildningen.

— Källkritik är oftast svårare än man tror och även källor som är rent osanna kan vara av betydelse. Det skvallrar till exempel om vilka ideal eller idéer avsändaren vill förmedla, menar Martin Tavander som har fått en ökad förståelse för dagens polariserande samhälle och fake news.

— Det faktum att Sverige ska öppna upp en ny myndighet för psykologiskt försvar torde båda gott för arbetstillfällen för dem som läser militärhistoria.

Krigsspel som utbildningsmetod

Både på arbetsplatsen på FOI och även inom Försvarsmakten använder man sig av krigsspel som utbildningsmetod berättar Martin, som redan på Försvarshögskolan fick prova på krigsspel för att lära sig grunderna i taktik och centrala begrepp i krigföring.

— Det är något jag har stor nytta av idag. Utan att ha en militär bakgrund har jag fått förståelse för taktik och operativt tänk, säger han.

Sidinformation

Publicerad:
2021-02-22
Senast uppdaterad:
2022-01-31
Dela: