Sök
  • Start
  • Registrering för nyantagna officersstudenter öppnar

Registrering för nyantagna officersstudenter öppnar

Som ny officersstudent behöver du registrera dig på ditt program. Detta är obligatoriskt och krävs för att du ska behålla din plats.

Du registrerar dig i studiedokumentationssystemet Ladok. Du ska registrera dig på två kurser:

  • 1OP480 Grundkurs introduktion krigsvetenskap
  • 1OP484 Ledarskap 1, grundkurs ledarskap

Till registrering

För dig som är ny officersstudent vid Försvarshögskolan har vi gjort en checklista. Antagen till Officersprogrammet - checklista

Mer information

Datum: 21 juli 2021—8 augusti 2021
Tid: 13.00—23.30
Dela: