Sök

Sök
  • Start
  • Nytt centrum ska höja landets totalförsvarsberedskap
Foto: Jenny Ringström/FM

Nytt centrum ska höja landets totalförsvarsberedskap

Torsdagen den 8 mars inviger Försvarshögskolan Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet. I samband med invigningen släpps en reviderad utgåva av rapporten Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige.

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet samlar några av lärosätets främsta experter inom terrorism, försvar, informationssäkerhet och krisberedskap.

– Om vi ska återta vår totalförsvarsförmåga i Sverige krävs stora utbildnings- och övningsinsatser. Inom vårt nya centrum har vi möjlighet att ta ett samlat grepp och erbjuda allt från utbildningar för breda målgrupper i kommunerna till djupa, nischade analyser för specialister och beslutsfattare. Vårt mål är att bli navet i kunskapsuppbyggnaden för totalförsvaret, säger Fredrik Bynander, docent och chef för centret.

Växelverkan med forskningen vid lärosätet

Centret kommer att bedriva omfattande uppdragsutbildning, övningsverksamhet, analys och utvärderingar inom totalförsvarsområdet. Centrets medarbetare kommer även att samarbeta tätt med lärosätets forskare och ingå i olika forskningsprojekt.

– Försvarshögskolans unika akademiska miljö möjliggör en nära samverkan mellan de civila och militära perspektiven på totalförsvar, och vi ser också stora möjligheter till växelverkan mellan centrets utåtriktade verksamhet och forskningen, säger Martin Norsell, forskningschef och prorektor vid Försvarshögskolan.

Rapport om förutsättningar för Sveriges totalförsvar

I samband med invigningen släpps en nyutgåva av rapporten Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige Pdf, 1.8 MB.som utgivits i Försvarshögskolans regi sedan 2007. Rapporten ger en historisk beskrivning av totalförsvaret och samhällets säkerhet, från 1901 och fram till idag, med fokus på förändringar i hotuppfattning, lagstiftning och inriktning. Den aktuella versionen har en fördjupad beskrivning av det gamla to­talförsvaret och utvecklingen av den militära förmågan. Dessutom har aktuella hän­delser under 2017 tillförts och särskild hänsyn tagits till försvarsberedningens rapport från december 2017.

Läs mer om Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet.

Läs rapporten Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige. Pdf, 1.8 MB.

Dela:
Publicerad 2018-03-08 Uppdaterad 2018-05-07