Sök

Sök
  • Start
  • Om vardagen vänds upp och ner: Krisberedskapsveckan 2018
Bild på bro. Kampanjbild från Krisberedskapsveckan 2018.

Om vardagen vänds upp och ner: Krisberedskapsveckan 2018

Försvarshögskolan deltar i Krisberedskapsveckan, som genomförs den 28 maj- 3 juni 2018. Veckan ska öka människors kunskap och göra oss bättre förberedda för samhällskriser och höjd beredskap.

För andra året i rad genomförs Krisberedskapsveckan. Kampanjen kommer att märkas genom annonser och i medierapporteringen.

Många kommuner och organisationer kommer ha aktiviteter på temat krisberedskap. Det kan exempelvis handla hur du ökar din hemberedskap, vad en krislåda bör innehålla, vilka risker som finns i närmiljön och vart du kan vända dig om något händer i din kommun.

Krisberedskapsveckan är ett initiativ från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att stötta kommunerna i deras riskkommunikation till allmänheten. Även länsstyrelser och frivilliga försvarsorganisationer är viktiga aktörer i kampanjen.

Broschyr till alla hushåll

Under kampanjveckan skickas broschyren Om krisen eller kriget kommer ut till Sveriges cirka 4,8 miljoner hushåll. Det är en del av ett regeringsuppdrag som MSB har fått.

Broschyren tar bland annat upp hur en kris kan påverka samhället och människors vardag, vad totalförsvaret består av, vad begreppen totalförsvarsplikt, allmän tjänsteplikt och krigsplacering innebär och vilka olika system som finns för att varna befolkningen.

I broschyren finns råd och konkreta tips för hur man utan samhällets stöd ska kunna tillgodose behovet av mat, vatten, värme och kommunikation. Senaste gången en broschyr med samma tema skickas ut till hela befolkningen var 1961.

Våra uppdrag inför Krisberedskapsveckan

Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet deltar i förberedelserna för Krisberedskapsveckan på flera sätt.

Stöd till frivilliga försvarsorganisationer

Flertalet frivilliga försvarsorganisationer har fått extra medel av MSB för att genomföra aktiviteter under Krisberedskapsveckan och stödja kommuner och andra aktörer under kampanjen. I deras uppdrag ingår också att kunna svara på frågor om broschyren med fokus på hemberedskap, krisberedskap och totalförsvar samt att rekrytera medlemmar till den egna organisationen. Vi stöttar med en projektledare som samordnar organisationerna och tar fram informationsmaterial.

Utbildning av kontaktcentrumpersonal

För att svara på allmänhetens frågor kring broschyren öppnar MSB ett tillfälligt kontaktcentrum. Centrumet kommer att vara öppet i några veckor och svara på frågor via telefon, mejl, chatt och sociala medier. Kontaktuppgifter till centrumet hittar du på DinSäkerhet.se från den 18 maj. Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet utbildar personalen till kontaktcentrumet.

Föreläsning på Karlstads universitet

Emmelie Andersson, analytiker, föreläser på temat Svensk krisberedskap och totalförsvar- Om krisen eller kriget kommer, den 29 maj i Karlstad.

Dela:
Publicerad 2018-05-04 Uppdaterad 2018-05-04