Sök

Sök
East StratCom Task Force

Exempel på innehåll från EU-sajten EU vs Desinfo: "Thief Cries: Catch the Thief! A crucial part of Russian propaganda is also deception game about serious counter-disinformation activities and faking the concern about “fake news”

Traditionell EU-diplomati utmanas av informationskrigföring

EU:s arbete mot rysk desinformation riskerar att underminera organisationens officiella utrikespolitik. Det menar forskare vid Försvarshögskolan i en vetenskaplig artikel i tidskriften Journal of Common Market Studies.

East StratCom Task Force, som är EU:s egen enhet mot desinformation, har skruvat upp tonläget mot Ryssland vilket kan minska trovärdigheten för unionens traditionellt lågmälda diplomati och öka spänningarna i förhållande till Ryssland.

Radikalt annorlunda tonläge

I artikeln Normative Power Europe Caving in? EU under Pressure of Russian Information Warfare har forskarna Charlotte Wagnsson och Maria Hellman analyserat och jämfört hur Ryssland framställs i kommunikationen från EU:s högste representant för utrikespolitik respektive i kommunikationen från East StratCom Task Force.

– Tonläget skiljer sig radikalt från den officiella utrikespolitiken. East StratComs kommunikation är mycket hårdare i sin kritik av Ryssland och använder sig bland annat av ironi i sina budskap. Resultatet blir att EU sänder olika parallella budskap. Man kan därför fråga sig om EU överhuvudtaget kan upprätthålla den normativa roll i utrikespolitiken som flera forskare hävdat att organisationen borde ha, säger Charlotte Wagnsson, professor i statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik. 

Charlotte Wagnsson vid skrivbordet

Charlotte Wagnsson, professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan.

Risk för informationskrig

Forskare har hävdat att EU borde stå för en lågmäld och icke-konfrontatorisk diplomati och att organisationen är eller bör vara en normativ makt, en förebild i utrikespolitiken. Wagnsson och Hellman har i sin forskning undersökt om EU lever upp till dessa ideal och menar att den positionen är svår att hävda i nuläget när man riskerar att dras in i ett informationskrig med Ryssland.

– East StratCom skriver visserligen att deras budskap inte nödvändigtvis är EU:s officiella hållning men för mottagaren är det ju svårt att hålla isär, eftersom de ändå är en enhet inom EU, säger Wagnsson.

En gråzon

Wagnsson menar att utvecklingen de senaste åren har lett till ett informationskrig som eskalerar och där det är möjligt att dra paralleller till det kalla kriget.

East StratCom Task Force bildades 2015 i syfte att motverka desinformation från Ryssland samt sprida en positiv bild av EU i det östra grannskapet. Enhetens uppdrag är att identifiera, korrigera och sprida kunskap om desinformation men de betonar själva att de inte bedriver informationspåverkan.

– Det här är helt klart en gråzon, säger Wagnsson.

Publikation

Normative Power Europe Caving in? EU under Pressure of Russian Information Warfare, Charlotte Wagnsson, Maria Hellman, Försvarshögskolan, Journal of Common Market Studies, doi:10.1111/jcmc.12726

Sidinformation

Publicerad:
2018-06-21
Senast uppdaterad:
2018-07-17
Dela: