Sök

Sök
utsänd personal vid staben i Färila

Utsänd personal vid staben i Färila. Från höger Sofia Levy-Nilsson, Michael Malm, Ulrika Kumlien, Daniel Sandberg och Viktoria Asp.

CTSS stöttar brandinsatsen med stabspersonal

Personal från Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) vid Försvarshögskolan arbetar i staben för bränderna i Ljusdalsområdet. Vi deltar också i MSB:s stabsarbete med anledning av skogsbränderna.

De utsända personerna har varit på plats i några dagar och arbetar med analys, logistik, kommunikation och samordning. Personal deltar också i MSB stab i Stockholm för nationell samordning av skogsbränderna.

­– När det är en pågående insats av den här storleken och komplexiteten, och som har behov av personal, vill vi bidra med det vi kan. Vår personal har kompetenser som är relevanta för insatsen, och jag är stolt över det engagemang som finns i organisationen. Samhällsnytta är en del av vår värdegrund, säger Jenny Deschamps-Berger, chef, analysenheten, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet.

Utöver de personer som redan är utsända finns jurister med expertis inom krisberedskap beredda att bistå andra myndigheter om behov uppstår.

Bränderna utanför Ljusdal i Gävleborgs län har pågått i två veckor och är en av de största skogsbränderna i modern tid.

Om Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS)

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet genomför utredningar, utvärderingar, utbildningar och övningar på uppdrag av aktörer inom samhällets säkerhet.

Sidinformation

Publicerad:
2018-07-28
Senast uppdaterad:
2018-08-14
Dela: