Sök

Sök
Vulkanutbrott på Island 2010.

Bild: Boaworm, CC BY 3.0

Simon Hollis; vinnare av Hugo Raab-priset 2018

Simon Hollis är författare, universitetslektor vid Försvarshögskolan och vinnare av Hugo Raab-priset 2018. Hans forskning om åtgärder vid naturkatastrofer beskrivs som både genomgripande och spännande.

Hugo Raab-priset delas ut till forskare, studenter eller lärare vid Försvarshögskolan som presterat med kvalité under året, och det har onekligen Simon Hollis gjort med sin bok The Role of Regional Organisations in Disaster Risk Management: A strategy for Global Resilience. Hans arbete utvidgar ett globalt perspektiv som ökar vår insikt för katastrofhantering världen över.

Naturkatastrofer förblir sällan innanför landsgränser, utan får följdeffekter som ofta blir regionala och emellanåt även globala. Synen på säkerhetsarbete har växt fram allt starkare under åren och i katastrofhantering så har globala organisationers roll etablerats. Simon Hollis har studerat organisationer som förebyggt och behandlat hantering av naturkatastrofer från 1970-talet fram till början av 2010-talet. I motiveringen för Simon Hollis Hugo Raab-pris så nämns det att hans unika jämförelser som problematiserar frågan om i vilken sträckning organisationerna faktiskt levererar mer säkerhet är ett betydande bidrag till forskningen.

Sidinformation

Publicerad:
2018-12-12
Senast uppdaterad:
2020-01-31

Kontakt

Simon Hollis

Docent, Universitetslektor, Studierektor

simon.hollis@fhs.se +46 8-55342593
Dela: