Sök

Sök
  • Start
  • Simon Hollis forskar om naturkatastrofer
Vulkanutbrott

Bild: Boaworm, CC BY 3.0

Simon Hollis forskar om naturkatastrofer

Simon Hollis är författare, universitetslektor vid Försvarshögskolan och vinnare av Hugo Raab-priset 2018. Hans forskning om åtgärder vid naturkatastrofer beskrivs som både genomgripande och spännande.

Naturkatastrofer förblir sällan innanför landsgränser, utan får följdeffekter som ofta blir regionala och emellanåt även globala. Synen på säkerhetsarbete har växt fram allt starkare under åren och i katastrofhantering så har globala organisationers roll etablerats. Simon Hollis har studerat hur organisationer som bland annat Southeast Asian Nations, Arabförbundet, Pacific Islands Community och Southern African Development Community förebyggt och behandlat hantering av naturkatastrofer från 1970-talet fram till början av 2010-talet.

Simon Hollis öppnar upp ett nytt fält i studiet av regionala säkerhetspolitiska samarbeten genom att koncentrera sig på det vidgade säkerhetsbegreppet, specifikt inom naturkatastrofer. Vilken roll spelar mellanstatliga, säkerhetspolitiska samarbeten vid hantering av naturkatastrofer som drabbar flera länder i samma region? Det är en fråga Simon Hollis forskning gör allt för att besvara.

Simon Hollis vann Hugo Raab-priset 2018. Ett pris som bara delas ut till forskare, studenter eller lärare vid Försvarshögskolan som presterat med kvalité, och det har onekligen Simon Hollis gjort med sin bok The Role of Regional Organisations in Disaster Risk Management: A strategy for Global Resilience. Hans arbete utvidgar ett globalt perspektiv som ökar vår insikt för katastrofhantering världen över, och inte bara i Sverige och Europa. I motiveringen för hans Hugo Raab-pris så nämns det att hans unika jämförelser som problematiserar frågan om i vilken sträckning organisationerna faktiskt levererar mer säkerhet är ett betydande bidrag till forskningen.

Simon Hollis

Docent, Universitetslektor, Studierektor

simon.hollis@fhs.se +46 8-55342593
Dela:
Publicerad 2018-12-12 Uppdaterad 2020-12-10