Sök

Sök

Professor Charlotte Wagnsson och docent Magnus Ranstorp

Nio miljoner till forskning om informationspåverkan

Två forskargrupper vid Försvarshögskolan har fått forskningsanslag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att studera informationspåverkan. Totalt handlar det om 9,2 miljoner kronor.

Två av fem projekt som beviljats anslag i MSB:s utlysning av anslag till forskning om leds av Försvarshögskolan. Charlotte Wagnsson, professor i statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik och strategi, leder en av forskargrupperna som fått 6,5 miljoner kronor för projektet ”Informationspåverkan, sårbarheter och motåtgärder”.

– Vi ska studera strategiska narrativ, det vill säga medvetet konstruerade berättelser som syftar till att få andra att reagera på ett visst sätt på ett händelseförlopp. Rysk spridning av strategiska narrativ används som huvudfall, säger Charlotte Wagnsson.

Rysk påverkan på demokratin?

Forskarna ska bland annat undersöka hur Sveriges strategiska narrativ och den svenska demokratin påverkas av rysk informationspåverkan, i vilka miljöer finns det särskild risk för att tilltro till myndigheter, media, forskning och politiker skadas av informationspåverkan och vilka psykologiska faktorer som hindrar respektive underlättar att informationspåverkan får operativ effekt.

Övriga forskare i projektet är Eva Karin Olsson och Edward Deverell professor respektive universitetslektor i statsvetenskap samt Claes Wallenius, docent i ledarskap.

Samarbete Lund och Malmö universitet

Det andra projektet, ”Islamistiska påverkanskampanjer i Sverige”, som fått 2,7 miljoner kronor leds av Magnus Ranstorp, docent i statskunskap med inriktning terrorism som genomför projektet tillsammans med Jesper Falkheimer vid Lunds Universitet samt Michael Krona vid Malmö Universitet

De båda forskningsprojekten inleds i år och avslutas 2021 (Wagnsson) respektive 2020 (Ranstorp).

Sidinformation

Publicerad:
2019-02-27
Senast uppdaterad:
2019-02-28
Dela: