Sök

Sök

Foto: Alexander Gustafsson Försvarsmakten

Försvarshögskolan medverkar i historisk totalförsvarsövning

Om ett år ska Sveriges totalförsvarskapacitet övas för första gången på 33 år. Då genomförs en omfattande totalförsvarsövning som involverar både det civila och militära försvaret på alla nivåer, från högsta statsledningen, myndigheter, regioner och kommuner till näringsliv och frivilligorganisationer. Försvarshögskolan har en aktiv roll både i planering och genomförande.

Regeringen har beslutat om höjd beredskap. Totalförsvaret har mobiliserats. Sverige utsätts för väpnat angrepp. Det är några axplock ur scenariot för Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ 2020). Övningen leds av Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Försvarshögskolan har varit djupt involverad redan från start genom Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS), som har en viktig rådgivande funktion inom TFÖ 2020.

Metodstöd och utvärdering

– Vi ger metodstöd i den centrala övningsplaneringsgruppen och inom den första övningsaktiviteten. Den handlar om central samverkan, processen inför och efter beslut om höjd beredskap. CTSS ansvarar också för processutvärderingen av TFÖ 2020, säger Jenny Deschamps-Berger, enhetschef vid CTSS, som leder TFÖ-arbetet inom Försvarshögskolan.

Många ytterligare medarbetare vid lärosätet kommer successivt att bli engagerade i TFÖ 2020 och i själva övningen kommer stora delar av organisationen att delta.

Öva för att stärka motståndskraften

Målet med övningen är att bidra till att öka Sveriges motståndskraft bland annat genom att öva och testa beslutskedjor på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra. Tanken är att samhällskritiska funktioner ska kunna fortsätta att fungera i liknande situationer och ytterst att Sverige ska stå emot ett väpnat angrepp. Övningen kommer bland annat pröva hur samhället ska prioritera resurser och fördela viktiga förnödenheter.

Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det alltfler komplexa hot mot vår säkerhet och självständighet. Myndigheter, regioner och kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera.

Information om TFÖ 2020 hittar du på både Försvarsmaktens hemsida och MSB:s hemsida.

Totalförsvaret – civila och militära försvaret tillsammans

Totalförsvar omfattar det civila och militära försvaret tillsammans och gäller all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig.

Sveriges totalförsvar ska skydda och försvara landet, människors liv och hälsa, samhällets funktioner likaväl som de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Ett väl fungerande och välkänt totalförsvar ska avhålla andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar mot Sverige.

I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att alla som bor här och är mellan 16 och 70 år kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig. Alla har en skyldighet att bidra och alla behövs.

Det finns tre typer av totalförsvarsplikt:

  • värnplikt i Försvarsmakten
  • civilplikt inom verksamheter som regeringen beslutar om
  • allmän tjänsteplikt som innebär att man tjänstgör inom verksamheter som måste fungera även vid krigsfara och krig. Den som omfattas av allmän tjänsteplikt fortsätter på sitt ordinarie jobb, arbetar inom en frivilligorganisation eller får i uppgift av Arbetsförmedlingen att utföra arbete som är särskilt viktigt för totalförsvaret.

Totalförsvarspliktiga kan bli krigsplacerade. Den som är krigsplacerad får en krigsplaceringsorder eller besked av arbetsgivaren.

Om Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS)

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet genomför utredningar, utvärderingar, utbildningar och övningar på uppdrag av aktörer inom samhällets säkerhet.

Sidinformation

Publicerad:
2019-05-09
Senast uppdaterad:
2023-03-15
Dela: