Sök

Sök

Raab-pris för Cambridge-bok om EU:s utrikespolitik

Professor Magnus Ekengren tilldelas Hugo Raab-priset 2019 för sin bok Explaining the European Union’s Foreign Policy – A Practice Theory of Translocal Action, som publicerats av Cambridge University Press.

Ekengren får priset med motiveringen ”Ekengrens monografi skär förtjänstfullt igenom den vetenskapliga debatten, präglas av ett utmärkt hantverk och har dessutom publicerats av ett av de förnämsta universitetsförlagen, Cambridge University Press”.

– Priset och publiceringen på Cambridge University Press är ett erkännande av ett teoretiskt perspektiv som grundas på diplomaters, militärers, krishanterares och biståndsarbetares agerande i praktiken – ett synsätt som återspeglar Försvarshögskolans framgångsrika förening av vetenskap och beprövad erfarenhet, säger Magnus Ekengren.

Bredd bland nominerade

Det är lärosätets forsknings- och utbildningsnämnd (FoUN) som nominerar pristagare, därefter bedöms de nominerade av externa sakkunniga och i nästa steg föreslår FoUN slutlig pristagare. Beslutet tas av forskningschefen vis Försvarshögskolan, prorektor Malena Britz.

– Årets tre nominerade till Hugo Raab-priset visar en tydlig bredd i Försvarshögskolans forskning, från frågan om krigets ontologi, till frågor om drivkrafterna bakom EU:s utrikespolitiska agerande, till frågan hur den militära organisationens traditionella karaktäristika utmanas av samtida samhällskrav. Magnus Ekengrens bok Explaining the European Union’s Foreign Policy – A Practice Theory of Translocal Action är ett mycket bra exempel på den spännande forskning som pågår vid Försvarshögskolan och vi är förstås jätteglada och väldigt stolta över att ha forskare som publicerar böcker på internationella universitetsförlag, säger Malena Britz.

Hugo Raab-priset tilldelas forskare, lärare eller studerande vid Försvarshögskolan som de senaste tre åren presterat ett eller ett flertal vetenskapliga arbeten av synnerlig kvalitet. Hugo Raab-priset inrättades för att främja vetenskaplig kvalitet vid Försvarshögskolan.

Läs tidigare nyhet om Ekengrens bok
Ekengrens bok på Cambridge University Press
Ekengren forskar på smygande kriser

Sidinformation

Publicerad:
2019-11-08
Senast uppdaterad:
2019-11-08
Dela: