Sök

Sök
Stridsvagn utanför hus på Gotland.

Kursen förklarar bland annat vilka lagar och regler som gäller vid höjd beredskap och krig. Foto: Joel Thungren/ Försvarsmakten.

Ny webbutbildning i grundläggande totalförsvarsjuridik

Nu är Försvarshögskolans nya webbutbildning i grundläggande totalförsvarsjuridik öppen för alla som vill lära sig mer om det svenska totalförsvaret och dess regelverk. Utbildningen är avgiftsfri och kräver inga förkunskaper.

– Grundläggande totalförsvarsjuridik är en webbutbildning som på ett lättillgängligt sätt förklarar vad totalförsvaret är och lotsar dig igenom de lagar och regler som gäller vid höjd beredskap och krig, säger Malen Wallén, senior kurssamordnare och kursansvarig vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS), Försvarshögskolan.

Regeringen satsade under förra året 60 miljoner kronor på att universitet och högskolor skulle stärka sin distansundervisning och erbjuda mer öppen nätbaserad utbildning för att möta coronavirusets konsekvenser för arbetsmarknaden.

– De medel som tillförts Försvarshögskolan för det här ändamålet har använts till den här öppna, nätbaserade utbildningen inom totalförsvarsjuridik. Kursen ingår som en grundläggande del i ett större koncept inom området och utgör också ett förkunskapskrav för vidare utbildningar inom totalförsvarsjuridik vid Försvarshögskolan. Den är emellertid öppen för alla som vill tillägna sig kunskaper om det svenska totalförsvaret och dess regelverk och vi är glada att vi nu kan erbjuda den här möjligheten, säger Fredrik Ståhlberg, vicerektor vid Försvarshögskolan med ansvar för utbildning.

Grundläggande juridik och begrepp kopplat till totalförsvaret

Kursen tar upp sammanhanget som totalförsvarslagstiftningen rör sig inom, bland annat hur Sverige styrs, vilken lagstiftning som finns och vad internationell lagstiftning säger.

– Totalförsvarsjuridik är samlingsnamnet för området som analyserar, forskar och utbildar med fokus på regelverk för totalförsvaret, både det civila och det militära försvaret, säger Malen Wallén.

Totalförsvarsjuridiken behandlar främst rättsområdena statsrätt, konstitutionell rätt, förvaltningsrätt och internationell rätt inklusive dess nationella tolkningar. Begrepp som krig och krigsfara, höjd beredskap, fullmaktslagar, väpnad konflikt, väpnat angrepp och krigets lagar (internationell humanitär rätt) hanteras och analyseras utifrån officiella tolkningar och tillämpningar från riksdag, regering och myndigheter.

– Totalförsvar angår alla. Utbildningen ger möjligheter att utveckla faktakunskaper genom att gå igenom grundläggande juridik och begrepp kopplat till totalförsvar. Den innehåller också länkar och hänvisningar till andra plattformar där det finns möjligheter att inhämta ytterligare kunskaper och information, säger Malen Wallén.

För de som planerar att genomföra andra utbildningar inom totalförsvarsjuridik vid Försvarshögskolan utgör webbutbildningen dessutom ett förkunskapskrav.

Kursens genomförande

– Vi utgår från ett utforskande sätt att lära i utbildningen och deltagarna kan fritt botanisera i materialet för att ta del av de områden som de är nyfiken på, i den ordning de själva vill. Det går även att välja att ta del av ett övergripande case som berör utbildningens olika faktaområden säger Malen Wallén.

Utbildningen är webbaserad och beräknas ta cirka 45 minuter att genomföra. Den kan också delas upp och genomföras vid flera tillfällen.

Sidinformation

Publicerad:
2021-09-07
Senast uppdaterad:
2023-09-07

Kontakt

Dela: