Sök

Sök

Välkommen alla nya studenter!

Den 29 augusti startade höstterminen här på Försvarshögskolan med en introduktionsdag för nya studenter. Höstterminen är också starten för Försvarshögskolans nya magisterprogram Internationell operativ juridik.

Introduktionsdagen för studenterna bestod av fullmatade informationsträffar för de olika programmen och kurserna samt studentkårens insparksmöten för svenska och internationella studenter.

De nya studenterna välkomnades av rektor Robert Egnell.

– Vi lever i en tid av mycket stor internationell oro. Utöver det säkerhetspolitiska läget har vi också utmaningar kopplade till klimatförändringar, pandemier, terror och migration. Försvarshögskolans utbildningar är mer relevanta än någonsin och ni som studerar här kommer att vara mycket eftertraktade, säger Robert Egnell.

Nytt internationellt magisterprogram i internationell operativ juridik

Försvarshögskolans nya magisterprogram i Internationell operativ juridik kompletterar de internationella mastersprogrammen Utveckling av system för försvar och säkerhet och Politik, säkerhet och krig. Ett trettiotal studenter påbörjar första terminen på det nya programmet denna höst, varav ungefär en tredjedel är internationella studenter från länder inom och utanför EU. En av dem är Emma Gonzales-Puell från Belgien som tidigare har en master i folkrätt.

–Jag fick kännedom om programmet via Försvarshögskolans professor Jann Kleffners artiklar som jag läste under min förra masterutbildning. Jag är jätteglad att jag blev antagen och tycker att det är väldigt intressant med den civila och militära blandningen här, säger Gonzales-Puell.

Emma Gonzales-Puell börjar magisterprogrammet Internationell operativ juridik.

Emma Gonzales-Puell börjar magisterprogrammet Internationell operativ juridik. Foto: Dan Sjunnesson.

Tidigare kursstart för Högre officersprogrammet och Officersprogrammet

Redan den 8 augusti började officerarna vid Högre Officersprogrammet (HOP). HOP:arna, som de populärt kallas, är särskilt utvalda av förbandschefer runt om i landet och av Försvarsmaktens högkvarter för att gå denna utbildning, som är den enda i sitt slag. Utbildningen ges både som en ettårig magister i krigsvetenskap för de som ska befordras till major eller örlogskapten, och som en tvåårig master i krigsvetenskap för de som ska befordras till överstelöjtnant/kommendörkapten.

De nya kadetterna på Officersprogrammet (OP) registrerades den 19 augusti. Efter välkomnande av vicerektor och brigadgeneral Anders Persson ringlade kön lång till inskrivningen på Militärhögskolan Karlberg. En av de 211 kadetter som registrerade sig var Oliver Nagy från Uppsala.

– Det känns roligt och förväntansfullt. Jag siktar mot att arbeta inom Flygvapnet och hoppas kunna bidra så mycket som möjligt, sa Oliver Nagy.

Oliver Nagy kadett på Officersprogrammet

Oliver Nagy påbörjar Officersprogrammet. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Officersprogrammet ger en yrkesexamen på grundnivå och omfattar 180 högskolepoäng. I programmet ingår bland annat ämnena krigsvetenskap, ledarskap och ledning samt militärteknik.

Sidinformation

Publicerad:
2022-08-30
Senast uppdaterad:
2022-08-30
Dela: