Sök

Sök
Framsidan av en butik som säljer mangaserier.

I en ny studie undersöker forskare vid Försvarshögskolan japanska kvinnors aktivism genom att analysera tre olika typer av material; mangaserier, självbiografier och intervjuer med medlemmar i en av de större nationalistiska kvinnoorganisationerna i Japan. Foto: Martijn Baudoin/ Unsplash

Ultranationalistiska kvinnors aktivism i Japan analyseras i ny studie

I en nyligen publicerad artikel undersöker forskare vid Försvarshögskolan hur politisk aktivism tar sig uttryck hos kvinnliga ultranationalister i Japan. Resultaten visar bland annat att kvinnorna mobiliserar sig på liknande vis som en del feministiska rörelser, och att deras aktivism skiljer sig från mer mansdominerad högerextrem aktivism.

– Vi fick idén till artikeln då vi var intresserade av hur japanska kvinnor med åsikter utanför normen lever ut sin aktivism, vilka bevekelsegrunder de har och vilka narrativ som ligger till grund för deras engagemang, säger Dan Öberg, docent i krigsvetenskap.

– Vår motivation var att försöka få insikt i och förstå en tankevärld som bara ett fåtal intresserat sig för, förklarar han.

Olika material visar spår av liknande syn på aktivism

I artikeln ’Female Nationalist Activism in Japan: Truth-telling through everyday micro-practices’, som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Alternatives: Global, Local, Political, undersöker forskarna kvinnornas aktivism genom att analysera tre olika typer av material. Det handlar om mangaserier av och för aktivister, självbiografier skrivna av kvinnliga aktivister och en gruppintervju med medlemmar i föreningen Hanadokei, en av de större nationalistiska kvinnoorganisationerna i Japan. Utifrån materialet drar forskarna framför allt två slutsatser:

– Den viktigaste gemensamma nämnaren är hur de här kvinnornas aktivism skiljer sig från männens engagemang. Kvinnorna intresserar sig för samma frågor som männen, men engagemanget tar sig olika uttryck, säger Linus Hagström, professor i statsvetenskap och medförfattare till artikeln.

Männen har ofta en mer utåtriktad, militant och hotfull retorik, medan kvinnorna betonar att det ska vara roligt att engagera sig.

– Kvinnornas verksamhet har beröringspunkter med japansk populärkultur och kan till exempel manifesteras genom att de virkar små broscher med nationalistiska symboler eller sjunger nationalistiska sånger med barn i parker. Det handlar ofta om till synes oansenliga vardagliga aktiviteter och att erbjuda en gemenskap för engagemang, säger Linus Hagström.

Paralleller till woke-rörelsen

Den andra slutsatsen pekar på hur kvinnorna mobiliserar sig på liknande vis som kvinnor i en del feministiska rörelser.

– Aktivisterna anses och anser sig själva ha tillgång till en viss typ av sanningar just eftersom de är japanska kvinnor och aktivismen försöker att uppmärksamma samhället på dessa. I den meningen tycker vi att det finns paralleller till den så kallade woke-rörelsen, säger Linus Hagström.

Ultranationalism i Japan

Högerextrema aktivister i Japan engagerar sig framför allt i frågor som rör den japanske kejsarens status, Japans roll efter andra världskriget och nationalism riktad mot Kina och Korea.

– Japansk högerextremism fokuseras traditionellt inte på minskad invandring som här i Sverige, utan handlar snarare om att relativisera och rättfärdiga Japans agerande under andra världskriget, säger Linus Hagström.

Det finns också en utbredd hatretorik mot framför allt koreaner. Man vill även återupprätta kejsarens status, Japan status och könsskillnader mellan kvinnor och män.

– Det mest paradoxala med kvinnliga nationalister är att de engagerar sig politiskt i rörelser som i slutändan i många fall syftar till att begränsa deras politiska engagemang, fortsätter Linus Hagström.

Bidrar med ny kunskap

Han menar att forskningen fyller en lucka och bidrar med ny kunskap om kvinnligt aktörskap.

– Det finns en liten men växande litteratur om global kvinnlig högerextremism där vår forskning är ett bidrag genom sitt fokus på ett nytt fall. Här försöker vi förstå kvinnlig aktivism som en bredare företeelse och peka på hur till synes små och oansenliga handlingar ändå kan vara viktiga.

– Sådan aktivism skapar en vardaglig och gemytlig gemenskap för aktivisterna själva, vilken ”flyger under radarn” då forskningen tenderar att fokusera på männens roll, säger Dan Öberg.

Projekt om japanska kvinnor och säkerhet

Projektet är ett resultat av en intern utlysning av forskningsmedel vid Försvarshögskolan med inriktning på genus. Artikeln är den sista i projektet som övergripande fokuserar på japanska kvinnor och säkerhet.

– Det har varit spännande och gett oss möjligheten att syssla med tematik som normalt ligger utanför vår forskning, säger Dan Öberg, vars huvudsakliga forskningsområde handlar om militär kreativitet.

Josefin Svensson

Publikation

Female Nationalist Activism in Japan: Truth-telling through everyday micro-practices, Alternatives: Global, Local, Political (2022, online first). Dan Öberg och Linus Hagström.

Tidigare publikation inom ramen för projektet

Japanska kvinnors syn på säkerhet

Sidinformation

Publicerad:
2022-09-19
Senast uppdaterad:
2023-09-19
Dela: