Sök

Sök
Maria Gussarsson

Maria Gussarsson är docent och universitetslektor i militärhistoria vid Försvarshögskolan.

Årets Hugo Raab-pris till Maria Gussarsson

Maria Gussarsson, docent i militärhistoria, har utsetts till 2023 års mottagare av Hugo Raab-priset, Försvarshögskolans pris för vetenskapliga arbeten av synnerlig kvalitet.

Maria Gussarsson är verksam vid Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria på Försvarshögskolan. Hon får priset för boken Kartans makt i krig och fred. Fältmätarna, det nya kriget och samhällelig utveckling 1805–1831.

Prismotivering

Docent Maria Gussarssons utmärkta bok om fältmätningskåren analyserar kartans roll i den tekniska utvecklingens påverkan på krigföringen och dess följder för krigsmakten. Behovet av korrekta kartor var avgörande för möjligheten att bedriva militära operationer. Hennes imponerande empiriska bidrag och välskrivna studie ökar förståelsen för samhällsutvecklingen i början på 1800-talet. Det väl sammanhållna verket erbjuder också en djupgående inblick i fältmätarnas organisering och betydelse för såväl militär som civil landkartering. Maria Gussarssons viktiga verk bidrar därför till att förklara sambandet mellan teknisk, vetenskaplig och social förändring under 1800-talets formativa år.

Fältmätningskårens betydelse för krigsmaktens och samhällets utveckling

Boken bygger på mångårig forskning och är den första som tar ett större grepp på fältmätningskårens betydelse för samhällets utveckling.

– Jag är otroligt hedrad. Boken är resultatet av åtta års arbete som började med att jag fick ett stipendium från Riksarkivet för att gå igenom Fältmätningskårens arkiv. Ju mer jag satte mig in i det, desto mer spännande insåg jag att det var. Det slog mig alltmer hur breda fältmätarnas insatser var, hur drivande, kompetenta och engagerade de själva var som personer och att de – trots att Fältmätningskåren i antal officerare räknat var ganska liten – spelade en så betydande roll för såväl krigsmakten som för samhällsutveckling i stort, säger Maria Gussarsson.

Forskning av hög kvalitet

– Jag är väldigt glad att Maria Gussarson tilldelas årets Hugo Raab-pris! Alla årets nominerade fick fina omdömen av de sakkunniga, så att vinna priset är ett välförtjänt erkännande av Maria Gussarsons arbete. Å Försvarshögskolans vägnar är jag stolt över att Hugo Raab-priset återigen har synliggjort att forskningen vid lärosätet håller sådan hög kvalitet, säger Försvarshögskolans prorektor och forskningschef Malena Britz.

Hugo Raab-priset


Priset delas ut årligen till en forskare, lärare eller studerande vid Försvarshögskolan som under de senaste tre åren presterat ett eller flera vetenskapliga arbeten av synnerlig kvalitet. Prissumman är 25 000 kr.
Läs mer om Hugo Raab-priset och tidigare pristagare.

Läs mer om Maria Gussarsson och hennes forskning, samt om boken Kartans makt i krig och fred. Fältmätarna, det nya kriget och samhällelig utveckling 1805–1831.

Sidinformation

Publicerad:
2023-10-18
Senast uppdaterad:
2023-10-18

Kontakt

Malena Britz

Prorektor, Forskningschef, Högskoleledning

Malena.Britz@fhs.se +46 8-55342716
Maria Gussarsson

Universitetslektor, Docent

Maria.Gussarsson@fhs.se
Dela: