Sök

Sök
Exempelbild som ska bytas ut

Försvarshögskolan får egen forskarutbildning i ledarskap och ledning

Den 21 februari inrättades forskarutbildningsämnet ledarskap och ledning vid Försvarshögskolan.

Ledarskap och ledning är det fjärde ämnet vid Försvarshögskolan som får sin egen forskarutbildning.

– Det här är viktigt av flera orsaker. Det ger det våra doktorander en möjlighet till en gemensam doktorandmiljö i stället för att gå olika forskarutbildningar vid andra lärosäten. För ämnet innebär det en större närvaro av doktorander och relevant forskning. Det innebär också att det finns ett mål för våra masterstudenter att kunna söka sig till vår forskarutbildning efter sin examen, vilket är väldigt positivt, säger Erik Berntsson, proprefekt och professor vid Institutionen för ledarskap och ledning.

Forskning från olika perspektiv

Ledarskap och ledning hämtar och utvecklar kunskap från beteendevetenskap, samhällsvetenskap och designvetenskap och studerar frågorna utifrån olika, som pedagogik, psykologi, sociologi och statsvetenskap.

Ämnet har sin empiriska grund i de behov och utmaningar som är typiska, och till viss del gemensamma, för aktörer och verksamheter inom försvar, krishantering och säkerhet. Inom ämnet studeras bland annat ledarskap under påfrestande förhållanden, ledarskaps- och ledningsteori, ledarutveckling, samverkan, krishantering, design av ledningssystem, teamfrågor och urval. Inom ämnet finns också ett stort intresse för genus-, metod- och etikfrågor.

Forskningen spänner från individ över grupp och organisation till samhälle, där villkoren för att leda på olika hierarkiska nivåer före, under och efter insatser studeras, liksom funktioner och tekniska stöd för att leda samt hur de samverkar i system. Forskningen omfattar också ledarutveckling, personalförsörjning, rekrytering- och urvalsfrågor, test- och metodutveckling, stress, risk- och krishantering, organisering samt totalförsvar.

Försvar, krishantering och säkerhet

Försvarshögskolan har sedan 2018 examenstillstånd på forskarnivå inom försvar, krishantering och säkerhet, där forskarutbildningsämnena krigsvetenskap och statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet är inrättade. De kompletterades med militärhistoria 2023, och nu med ledarskap och ledning.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-02
Senast uppdaterad:
2024-04-02
Dela: