Sök

Sök

Handledarsidor

Här hittar du som handledare i våra utbildningskoncept information om utbildningar, möten och publikationer.

Nu har du som handledare möjlighet att själv beställa tryck av en roll-up ”Ledarskapsmodellen” där det passar dig bäst.

Här laddar du ner tryckfilen som ska användas. Det är en pdf-fil som är avsedd för tryck av roll-up.
Vid tryck av roll-up ”Ledarskapsmodellen” ska också instruktionen ges till tryckeriet för att alla skärningar och utfall ska bli korrekta.

Nu finns två PM publicerade som handlar om utvecklingen av ett självreflektionsverktyg till (blivande) handledare. Den första publikationen presenterar resultatet av två pilotstudier och handlar om framtagandet av en enkät. Den andra publikationen presenterar resultatet av den enkät som skickades till handledare i koncepten UGL och UL under våren 2019. Syftet med ett självreflektionsverktyg är:

  • Ökad självinsikt och ökat självförtroende, vilket i sin tur bidrar till att bygga tillit i gruppen som ska handledas
  • Självinsikt i preferenser avseende interaktioner, grupper, kursdeltagare och handledarkollega
  • Ökad beredskap att möta olika situationer, grupper, kursdeltagare och handledarkollegor
  • Teambildningsverktyg med handledarkollega
  • På sikt eventuellt utvecklas till ett självinsiktsinstrument för deltagare i UGL och UL

Du hittar båda publikationerna i fulltext på DiVA:

Pilotstudier i utvecklingen av ett självreflektionsverktyg för nya handledare i koncepten UGL och UL

Handledares preferenser - Resultat från en självreflektionsenkät till UGL och UL handledare

Handledarutbildarutbildning

Försvarshögskolan är medveten om att det finns ett stort intresse kring slutprovs/handledarutbildar rollen. Försvarshögskolans bedömning är - för stunden – att antalet slutprovshandledare/handledarutbildare är tillgodosett.

Språkprov Engelska

Språkprovet riktar sig till dig som är handledare i UL, UGL eller IL och vill genomföra kurser på engelska.

Varumärkesrättigheter

Dela: