Sök

Sök

Handledarsidor

Här hittar du som handledare i våra utbildningskoncept information om utbildningar, möten och publikationer.

Nu har du som handledare möjlighet att själv beställa tryck av en roll-up ”Ledarskapsmodellen” där det passar dig bäst.

Här laddar du ner tryckfilen som ska användas. Det är en pdf-fil som är avsedd för tryck av roll-up.
Vid tryck av roll-up ”Ledarskapsmodellen” ska också instruktionen ges till tryckeriet för att alla skärningar och utfall ska bli korrekta.

Handledarseminarierna har varit satta på undantag i och med corona-pandemin. Nu är tanken att våra uppskattade seminarier ska komma igång så smått när restriktionerna lättar.

Pandemin har lärt oss att det digitala forumet fungerar alldeles utmärkt till vissa saker och kanske är det så att en del av våra handledarseminarier skulle kunna fungera digitalt.

Här vill vi gärna ha en dialog med er handledare för att reda i vilka möjligheter/begränsningar vi ser i detta.

Under hösten kommer fokus att ligga på våra ”handledarutbildare” (de handledare som är behöriga att genomföra slutprov).

Under våren 2022 kommer det att finnas några seminarier att välja på, förhoppningsvis både digitala och fysiska, men till att börja med startar vi upp i en liten skala.

När seminarierna återkommer är de inte längre obligatoriska som tidigare. Närvaro kommer att bygga på frivillighet. Rekommendationen är naturligtvis att man som handledare även fortsatt deltar på ett seminarium under en tvåårsperiod, men det är inte ett krav. Däremot när Försvarshögskolan anser att det kommer till/ändras saker i koncepten som är så pass viktiga att man måste delta på ett uppgraderingsseminarium så kommer dessa att vara obligatoriska för att man ska få behålla sitt avtal.

Handledarregistret kommer att komma tillbaka efter årsskiftet då det är kopplat till handledar-/arrangörsavtal. Avtalen kommer att börja tecknas under våren och vi återkommer med mer information kring det när det drar igång.

Vid frågor om seminarier eller handledarregister kontakta oss på ledarskapsutbildningar@fhs.se

Nu finns två PM publicerade som handlar om utvecklingen av ett självreflektionsverktyg till (blivande) handledare. Den första publikationen presenterar resultatet av två pilotstudier och handlar om framtagandet av en enkät. Den andra publikationen presenterar resultatet av den enkät som skickades till handledare i koncepten UGL och UL under våren 2019. Syftet med ett självreflektionsverktyg är:

  • Ökad självinsikt och ökat självförtroende, vilket i sin tur bidrar till att bygga tillit i gruppen som ska handledas
  • Självinsikt i preferenser avseende interaktioner, grupper, kursdeltagare och handledarkollega
  • Ökad beredskap att möta olika situationer, grupper, kursdeltagare och handledarkollegor
  • Teambildningsverktyg med handledarkollega
  • På sikt eventuellt utvecklas till ett självinsiktsinstrument för deltagare i UGL och UL

Du hittar båda publikationerna i fulltext på DiVA:

Pilotstudier i utvecklingen av ett självreflektionsverktyg för nya handledare i koncepten UGL och UL

Handledares preferenser - Resultat från en självreflektionsenkät till UGL och UL handledare

Handledarutbildarutbildning (HLU)-UGL

Försvarshögskolan är medveten om att det finns ett stort intresse kring slutprovs/handledarutbildar rollen. Försvarshögskolans bedömning är - för stunden – att antalet slutprovshandledare/handledarutbildare är tillgodosett och att nästa handledarutbildning kan komma att genomföras tidigast hösten 2023.

Handledarmöte UGL

Ledarskapsmodellen i UGL veckan

Ledarskapsmodellen i UGL veckan: Seminariet syftar till att få idéer och tankar kring hur Ledarskapsmodellen kan användas som verktyg i UGL veckan.

Om den utbildning du vill gå är fullbokad kan du göra en reservanmälan på anmälningssidan.

Avbokning görs skriftligen via mail till ledarskapsutbildningar@fhs.se.

Bokningsvillkor

Din anmälan är bindande, via länken nedan finner du de villkor som gäller om du ändå skulle behöva boka av din plats.

Varumärkesrättigheter

Dela: