Sök

Sök

Handledarsidor

Här hittar du som handledare i våra utbildningskoncept information om utbildningar, möten och publikationer.

Nu har du som handledare möjlighet att själv beställa tryck av en roll-up ”Ledarskapsmodellen” där det passar dig bäst.

Här laddar du ner tryckfilen som ska användas. Det är en pdf-fil som är avsedd för tryck av roll-up.
Vid tryck av roll-up ”Ledarskapsmodellen” ska också instruktionen ges till tryckeriet för att alla skärningar och utfall ska bli korrekta.

Nu finns två PM publicerade som handlar om utvecklingen av ett självreflektionsverktyg till (blivande) handledare. Den första publikationen presenterar resultatet av två pilotstudier och handlar om framtagandet av en enkät. Den andra publikationen presenterar resultatet av den enkät som skickades till handledare i koncepten UGL och UL under våren 2019. Syftet med ett självreflektionsverktyg är:

  • Ökad självinsikt och ökat självförtroende, vilket i sin tur bidrar till att bygga tillit i gruppen som ska handledas
  • Självinsikt i preferenser avseende interaktioner, grupper, kursdeltagare och handledarkollega
  • Ökad beredskap att möta olika situationer, grupper, kursdeltagare och handledarkollegor
  • Teambildningsverktyg med handledarkollega
  • På sikt eventuellt utvecklas till ett självinsiktsinstrument för deltagare i UGL och UL

Du hittar båda publikationerna i fulltext på DiVA:

Pilotstudier i utvecklingen av ett självreflektionsverktyg för nya handledare i koncepten UGL och UL

Handledares preferenser - Resultat från en självreflektionsenkät till UGL och UL handledare

Handledarutbildarutbildning

Försvarshögskolan är medveten om att det finns ett stort intresse kring slutprovs/handledarutbildar rollen. Försvarshögskolans bedömning är - för stunden – att antalet slutprovshandledare/handledarutbildare är tillgodosett och att nästa handledarutbildning kan komma att genomföras tidigast hösten 2023.

Erfarenhetsseminarium för slutprovshandledare i Utvecklande Ledarskap samt Indirekt Ledarskap

Att genomföra slutprov med en blivande kollega är ett ansvarsfullt och inspirerande uppdrag. Du får möjlighet att stödja, inspirera och följa en blivande handledares utveckling och du får som slutprovshandledare själv dela med dig av dina erfarenheter från våra konceptutbildningar.

Nu är det dags att se hur övergången till nuvarande slutprovssystem fallit ut. Det är ett par år sedan vi frångick det tidigare systemet och nu vill vi samla in värdefulla erfarenheter från er som genomför detta viktiga arbete i praktiken.

Vi vill veta vad som fungerar, vad behöver vi göra bättre och hur kan vi hjälpas åt att skapa de bästa förutsättningarna för blivande handledare i våra fantastiska koncept!

Språkprov Engelska

Språkprovet riktar sig till dig som är handledare i UL, UGL eller IL och vill genomföra kurser på engelska.

Handledarmöte UGL

Ledarskapsmodellen i UGL-veckan

Ledarskapsmodellen i UGL-veckan: Seminariet syftar till att få idéer och tankar kring hur Ledarskapsmodellen kan användas som verktyg i UGL-veckan.

Om den utbildning du vill gå är fullbokad kan du göra en reservanmälan på anmälningssidan.

Avbokning görs skriftligen via mail till ledarskapsutbildningar@fhs.se.

Bokningsvillkor

Din anmälan är bindande, via länken nedan finner du de villkor som gäller om du ändå skulle behöva boka av din plats.

Varumärkesrättigheter

Dela: