Sök

Sök

Handledarsidor

Här hittar du som handledare i våra utbildningskoncept information om utbildningar, möten och publikationer.

Nu har du som handledare möjlighet att själv beställa tryck av en roll-up ”Ledarskapsmodellen” där det passar dig bäst.

Här laddar du ner tryckfilen som ska användas. Det är en pdf-fil som är avsedd för tryck av roll-up.
Vid tryck av roll-up ”Ledarskapsmodellen” ska också instruktionen ges till tryckeriet för att alla skärningar och utfall ska bli korrekta.

Nu finns två PM publicerade som handlar om utvecklingen av ett självreflektionsverktyg till (blivande) handledare. Den första publikationen presenterar resultatet av två pilotstudier och handlar om framtagandet av en enkät. Den andra publikationen presenterar resultatet av den enkät som skickades till handledare i koncepten UGL och UL under våren 2019. Syftet med ett självreflektionsverktyg är:

  • Ökad självinsikt och ökat självförtroende, vilket i sin tur bidrar till att bygga tillit i gruppen som ska handledas
  • Självinsikt i preferenser avseende interaktioner, grupper, kursdeltagare och handledarkollega
  • Ökad beredskap att möta olika situationer, grupper, kursdeltagare och handledarkollegor
  • Teambildningsverktyg med handledarkollega
  • På sikt eventuellt utvecklas till ett självinsiktsinstrument för deltagare i UGL och UL

Du hittar båda publikationerna i fulltext på DiVA:

Pilotstudier i utvecklingen av ett självreflektionsverktyg för nya handledare i koncepten UGL och UL

Handledares preferenser - Resultat från en självreflektionsenkät till UGL och UL handledare

Arrangörsmöte

Konceptenheten vid Försvarshögskolan bjuder in arrangörer av koncepten UGL, UL IL samt LoS till en dags dialog kring koncepten. Koncepten genomgår fortlöpande utveckling och kvalitetssäkring, vilket bland annat sker genom forskning både inom och utom FHS samt genom lärande av praktiska erfarenheter. Ni som arrangörer av koncepten sitter likaså på värdefull information som vi önskar ta del av.

Agendan för mötet innehåller således både information från Försvarshögskolan samt erfarenhetsutbyte i syfte att utveckla och stärka både koncepten och relationen med er som arrangör av dessa.

Tid: 11 april 2024 Klockan 09:30-16:00

Plats: FHS lokaler i Stockholm

Förutsättningar

  • Arrangör av koncepten UGL, UL, IL samt LoS - gärna med ett handledarnätverk - är välkommen att delta
  • Seminariet är kostnadsfritt
  • Ingen ersättning utgår för deltagande

Handledarutbildarutbildning

Försvarshögskolan är medveten om att det finns ett stort intresse kring slutprovs/handledarutbildar rollen. Försvarshögskolans bedömning är - för stunden – att antalet slutprovshandledare/handledarutbildare är tillgodosett.

Språkprov Engelska

Språkprovet riktar sig till dig som är handledare i UL, UGL eller IL och vill genomföra kurser på engelska.

Varumärkesrättigheter

Dela: