Sök

Sök

Indirekt ledarskap – att leda genom andra

Indirekt ledarskap (IL) är för dig som har en eller flera organisatoriska nivåer mellan dig och medarbetarna. Du kan till exempel sitta i ledningsgruppen eller vara mellanchef.

Ledarskapet innebär olika utmaningar och svårigheter beroende på var i organisationen det utövas. Det indirekta ledarskapet skiljer sig på flera sätt från det direkta ledarskapet. Förutom det rent fysiska avståndet till medarbetarna, handlar det även om att både kunna fatta snabba beslut här och nu, tänka strategiskt och fatta långsiktiga beslut.

Som mellanchef måste man kunna balansera såväl direktiv uppifrån som krav nedifrån.

Genomförande

Under kursen ges möjlighet att analysera, reflektera och diskutera kring det egna indirekta ledarskapet, vilken förebild man själv utgör och hur det påverkar medarbetare och organisation.

Fokus ligger på hur påverkan sker från ledningen till medarbetarna genom:

  • Handlingsinriktad påverkan Hur interaktionen sker med chefer på lägre organisatorisk nivå och hur det påverkar medarbetarna och organisationen.
  • Imageinriktad påverkan
    Hur påverkan sker genom chefen som förebild. Den bild medarbetarna har om ledningen påverkar såväl tolkning som tilltro till den information som sprids.

Kurserna ska alltid ledas av två handledare som har avtal med Försvarshögskolan att leda IL-kurser.

IL-konceptets kurser består av

Passed node is not renderable
Dela: