Sök

Sök

Försvar och samhälle

Syftet med ramprojektet är att bidra med insikter och kunskaper om hur ett lands försvarsmakt och samhälle påverkar varandra och samarbetar inom totalförsvaret. Hot mot samhället och interaktionen mellan försvar och samhälle är således ramprojektets övergripande fokusområde.

Jämställdhetsintegrering, från resilience till resistance och hybridkrigföring

Forskningen bedrivs inom tre delprojekt: Jämställdhetsintegrering inom svensk försvarsmakt1, Från Resilience till Resistance och Hybridkrigföring och totalförsvar i gråzonen. I alla delprojekten uppmärksammas frågor rörande jämställdhet, gender samt kvinnor, fred och krig.

Delprojekt 1: Jämställdhetsintegrering inom svensk försvarsmakt

Delprojektledare: Professor Annick Wibben, Dr Mariam Bjarnesen

Delprojekt 2: Från Resilience till Resistance

Delprojektledare: Professor Alastair Finlan, Dr Ulrica Pettersson

Delprojekt 3: Hybridkrigföring och totalförsvar i gråzonen

Delprojektledare: Docent Mikael Weissmann
Deltagare: Dr Markus Göransson, Dr Piotr Wawrzeniuk

Forskningen genomförs inom ramen för Försvarsmaktens program Forskning och teknikutveckling.

Ansvarig institution

Samarbetspartners

 

Finansiering

Försvarsmakten

Pågår

2021-2024

Dela:
Publicerad 2022-02-15 Uppdaterad 2023-02-09